Search in Vlaams Parlement

Coronamaatregelen in Brussel

corona en brussel

In het kader van de coronacrisis nam de Vlaamse Regering ook maatregelen specifiek in Brussel binnen haar gemeenschapsbevoegdheden. Minister Benjamin Dalle lichtte ze toe in de Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn. In plenaire vergadering kwam Brussel ook aan bod tijdens het ruime actualiteitsdebat over de aanpak van de coronacrisis op 15 april 2020.

Lees en herbekijk

  • Gedachtewisseling met minister Benjamin Dalle over de maatregelen van de Vlaamse Regering in Brussel in het kader van de coronacrisis (17 juni 2020)

Herbekijk de gedachtewisseling

Lees het verslag

  • Actualiteitsdebat over de aanpak van de coronacrisis, onder meer op het beleidsdomein Brussel(15 april 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

Scroll to top