Search in Vlaams Parlement

Corona en relance in de cultuur- en evenementensector

corona en cultuur

De coronacrisis heeft de cultuursector hard getroffen. De sector was bij de eerste die de deuren heeft moeten sluiten en behoorde bij de laatste sectoren die mochten heropenen. Naast de algemene federale en Vlaamse steunmaatregelen waren er ook sectorspecifieke maatregelen, met al in het vorige zittingsjaar een noodfonds voor de cultuur-, media-, jeugd- en sportsector. In het najaar van 2020 volgde de culturele activiteitenpremie.

De vragen en parlementaire initiatieven hadden enerzijds betrekking op de mogelijkheden die de uiteenlopende cultuurdisciplines in de verschillende uitvoeringsfases van de maatregelen nog overhielden, en anderzijds op de financiële steunmaatregelen en de relanceplannen.

Zowel de meerderheid als Vooruit hebben hun visie op de relance in een voorstel van resolutie gegoten. Die voorstellen gaven aanleiding tot een hoorzitting van de commissie op 22 oktober 2020, met een uitgebreide vertegenwoordiging van de cultuursector. De geplande gedachtewisseling met minister-president Jan Jambon die daarop had moeten volgen, kon door de verregaande verstrenging van het coronabeleid niet doorgaan. De behandeling van de voorstellen van resolutie is tot nader order opgeschort.

Dankzij innovatieve digitale evenementen konden liefhebbers van de podiumkunsten zelfs in de ergste lockdownfase nog enigszins hun gading vinden. Met Podium 19 kwam er tijdelijk een heus tv-podiumkanaal. De Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media hoorde de initiatiefnemers voor een evaluatie achteraf.

In de aanloop naar de versoepelingen was Nederland een Europees pionier in het organiseren van testevenementen. Het Vlaams Parlement toonde daar veel belangstelling voor.

Herbekijk en lees

 • Vraag om uitleg van Karin Brouwers aan minister Jan Jambon over het project Digitaal Podium van Cultuurconnect (8 oktober 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg van Orry Van de Wauwer aan minister Jan Jambon over schoolvoorstellingen in tijden van corona (8 oktober 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg van Orry Van de Wauwer aan minister Jan Jambon over het coronanoodfonds voor de cultuursector en de nieuwe corona-activiteitenpremie (22 oktober 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Hoorzitting over de voorstellen van resolutie over een sterk relanceplan voor de cultuur- en eventsector en over het uitzetten van een sterk en duurzaam relanceplan voor de culturele en creatieve sector (22 oktober 2020)

Herbekijk de hoorzitting en lees het verslag

 • Actuele vraag van Orry Van de Wauwer aan minister Jan Jambon over het openstellen van de aanvraagprocedure voor de culturele activiteitenpremie (12 november 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg van Cathy Coudyser aan minister Jan Jambon over de open brief van cultuurwerkers met betrekking tot de werkloosheidsuitkeringen (10 december 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg van Stephanie D’Hose aan minister Jan Jambon over de cultuurcheques voor jongeren (10 december 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg van Stephanie D’Hose aan minister Jan Jambon over culturele evenementen in het kader van EventFlanders (14 januari 2021)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg van Katia Segers aan minister Jan Jambon over de steunmaatregelen voor de event- en cultuursector (14 januari 2021)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg van Katia Segers aan minister Jan Jambon over de culturele activiteitenpremie (14 januari 2021)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg van Gustaaf Pelckmans aan minister Jan Jambon over crisisanalyse van de cultuursector (14 januari 2021)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Actuele vraag van Filip Brusselmans aan minister Jan Jambon over cultuurcentra die gebruikt worden als locatie voor vaccinaties (20 januari 2021)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Actuele vraag van Stephanie D'Hose aan minister Jan Jambon over de open brief van de cultuursector (20 januari 2021)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg van Orry Van de Wauwer aan minister Jan Jambon over de aanwending van de projectenlijn sociaal-cultureel werk in het kader van het relancebeleid (21 januari 2021)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg van Orry Van de Wauwer aan minister Jan Jambon over de dreigende spreidstand van organisatoren in cultuur- en gemeenschapscentra bij de heropstart van de cultuuractiviteiten (28 januari 2021)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg van Stephanie D’Hose aan minister Jan Jambon over de bewering van de Vlaamse minister van Sport over de besteding van de middelen uit het noodfonds voor het lokale verenigingsleven (4 februari 2021)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Actuele vragen aan minister Hilde Crevits (10 februari 2021)
  • van Conner Rousseau over de maatregelen om de festivalzomer te redden
  • van Karin Brouwers over maatregelen om de evenementensector te steunen bij de voorbereiding van de zomerevenementen

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg van Cathy Coudyser aan minister Jan Jambon over de Taskforce Cultuur (11 februari 2021)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg van Stephanie D’Hose aan minister Jan Jambon over auteursrechten in tijden van corona (24 februari 2021)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg van Karin Brouwers aan minister Jan Jambon over het project 'Digitaal Podium' van Cultuurconnect en de kritiek daarop van het Overleg Kunstenorganisaties (24 februari 2021)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vragen om uitleg aan minister Jan Jambon (4 maart 2021)
  • van Stephanie D’Hose over de mogelijkheid om testevenementen te organiseren naar analogie van het initiatief in Nederland
  • van Gustaaf Pelckmans over buitenlandse inspiratie voor het coronaproof heropenen van de cultuursector

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg van Karin Brouwers aan minister Jan Jambon over een fondsmatige aanpak voor een relance van de kunstensector (4 maart 2021)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg van Katia Segers aan minister Jan Jambon over de verdeling van de culturele activiteitenpremie (4 maart 2021)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg van Elisabeth Meuleman aan minister Jan Jambon over vrijwilligerswerk tijdens en na corona (11 maart 2021)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Actuele vragen aan minister Jan Jambon (17 maart 2021)
  • van Cathy Coudyser  over de testevents
  • van Stephanie D'Hose over het al dan niet uitvoeren van testevenementen voor de cultuur- en evenementensector

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Actuele vraag van Jeremie Vaneeckhout aan minister Zuhal Demir over het aangekondigde testevent in Hasselt (17 maart 2021)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vragen om uitleg aan minister Jan Jambon over de organisatie van de World Choir Games (25 maart 2021)
  • van Cathy Coudyser
  • van Karin Brouwers

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg van Cathy Coudyser aan minister Jan Jambon over de voorstellen van de taskforce ter ondersteuning van de cultuursector in 2021 (1 april 2021)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Actuele vragen aan minister Jan Jambon (21 april 2021)
  • van Stephanie D'Hose over testevenementen voor de cultuur- en evenementensector
  • van Elisabeth Meuleman over de grote nood aan cultuur en testevents, zowel bij de artiesten als bij het publiek
  • van Katia Segers over het heropeningsplan van de EVENT-confederatie

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Actuele vraag van Tom De Meester aan minister Jan Jambon over de mogelijkheden voor meer culturele events na de eerste theatertestvoorstelling in de KVS (28 april 2021)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg van Manuela Van Werde aan minister Jan Jambon over het relanceplan voor de culturele infrastructuur (29 april 2021)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg van Gustaaf Pelckmans aan minister Jan Jambon over relanceplannen voor cultuur in het licht van de coronacrisis (29 april 2021)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg van Karin Brouwers aan minister Jan Jambon over het cultuurkanaal 'Podium 19' (6 mei 2021)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vrage om uitleg aan minister Jan Jambon (6 mei 2021)
  • van Katia Segers over armoede in de cultuursector
  • van Gustaaf Pelckmans over de bevraging van het Gents Kunstenoverleg over de penibele situatie van kunstenaars

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg van Elisabeth Meuleman aan minister Jan Jambon over een voorzichtige heropstart voor de zomer van het lokaal sociaal-cultureel werk (6 mei 2021)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Hoorzitting over culturele testevenementen (12 mei 2021)

Herbekijk de hoorzitting/gedachtewisseling en lees het verslag

 • Actuele vraag van Jeremie Vaneeckhout aan minister Jan Jambon over het kanaliseren van feestvreugde in tijden van corona (26 mei 2021)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg van Stephanie D’Hose aan minister Jan Jambon over de ventilatiesystemen in de cultuurhuizen in het licht van de coronacrisis (27 mei 2021)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Ontwerp van decreet tot bekrachtiging van de besluiten van de Vlaamse Regering inzake de noodfondsen cultuur, jeugd, sport en media naar aanleiding van de COVID-19-pandemie

Lees het ontwerp van decreet

Herbekijk de bespreking in de commissie (3 juni 2021) en lees het verslag

Herbekijk de bespreking in de plenaire vergadering (23 juni 2021) en lees het verslag

 • Vraag om uitleg van Katia Segers aan minister Jan Jambon over de heropstart van de cultuursector in het licht van de coronacrisis (10 juni 2021)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Actuele vraag van Stephanie D'Hose aan minister Jan Jambon over de concretisering van het zomerplan voor de cultuur- en evenementensector (16 juni 2021)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Actuele vraag van Orry Van de Wauwer aan minister Jan Jambon over de protocollen binnen de corona-exit voor de amateurkunsten in de cultuursector (17 juni 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg van Katia Segers aan minister Jan Jambon over (online) vrijetijdsparticipatie in de tweede coronalockdown (17 juni 2021)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg van Cathy Coudyser aan minister Jan Jambon over bijkomende steun voor de culturele sector om herop te starten na corona (8 juli 2021)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

Schriftelijke vragen

 • Schriftelijke vraag van Orry Van de Wauwer aan minister Jan Jambon over de cultuursector tijdens corona en het renteloze herstel van de cultuurkredieten (6 april 2021)

Lees dit document 

 • Schriftelijke vraag van Cathy Coudyser aan minister Jan Jambon over de culturele activiteitenpremie en de aangevraagde en toegekende subsidies (25 januari 2021)

Lees dit document

 • Schriftelijke vraag van Cathy Coudyser aan minister Jan Jambon over de diversifiëring van de inkomsten in de culturele sector (25 januari 2021)

Lees dit document

 • Schriftelijke vraag van Cathy Coudyser aan minister Hilde Crevits over de Winwinleningen van de ParticipatieMaatschappij Vlaanderen (PMV) aan de cultuursector in tijden van corona (25 januari 2021)

Lees dit document

 • Schriftelijke vraag van Filip Brusselmans aan minister Jan Jambon over de impact van de coronacrisis op het bibliotheekgebruik (18 januari 2021)

Lees dit document

 • Schriftelijke vraag van Stephanie D'Hose aan minister Jan Jambon over de verdeling van de middelen van het Noodfonds voor de cultuursector(11 januari 2021)

Lees dit document

 • Schriftelijke vraag van Stephanie D'Hose aan minister Jan Jambon over de ondersteuning van de cultuursector door middel van giften en (bedrijfs)mecenaat (15 december 2020)

Lees dit document

 • Schriftelijke vraag van Cathy Coudyser aan minister Jan Jambon over de aanvragen Herstel Cultuurkrediet (10 december 2020)

Lees dit document

 • Schriftelijke vraag van Cathy Coudyser aan minister Jan Jambon over de aanvragen voor Cultuurkrediet (10 december 2020)

Lees dit document

 • Schriftelijke vraag van Cathy Coudyser aan minister Hilde Crevits over de terugvordering van de compensatiepremies voor de cultuursector (30 november 2020)

Lees dit document

Lees dit document

 • Schriftelijke vraag van Loes Vandromme aan minister Jan Jambon over de ondersteuning van het Cultuurloket aan de cultuursector (12 november 2020)

Lees dit document

 • Schriftelijke vraag van Cathy Coudyser aan minister Hilde Crevits  over de aanvragen voor steun vanuit de cultuursector aan het Vlaams beschermingsmechanisme (20 november 2020)

Lees dit document

 • Schriftelijke vraag van Cathy Coudyser aan minister Hilde Crevits over de aanvragen van de cultuursector voor een compensatiepremie ten gevolge van de coronacrisis (3 november 2020)

Lees dit document

 • Schriftelijke vraag van Cathy Coudyser aan minister Hilde Crevits over de aanvragen vanuit de cultuursector voor een hinderpremie (3 november 2020)

Lees dit document

 • Schriftelijke vraag van Cathy Coudyser aan minister Hilde Crevits over de aanvragen voor bedrijfsleningen ParticipatieMaatschappij Vlaanderen (PMV) (3 november 2020)

Lees dit document

 • Schriftelijke vraag van Cathy Coudyser aan minister Hilde Crevits over de aanvragen, toekenningen en uitbetaalde bedragen aan kmo’s uit de cultuursector door de ParticipatieMaatschappij Vlaanderen, ante-coronatijdperk (3 november 2020)

Lees dit document

 • Schriftelijke vraag van Stephanie D'Hose aan minister Jan Jambon over de aanvragen voor Cultuurkredieten 21 juni 2021)

Lees dit document

 • Schriftelijke vraag van Jean-Jacques De Gucht aan minister Jan Jambon over de impact van corona op de bezoekcijfers van musea (28 mei 2021)

Lees dit document

 • Schriftelijke vraag van Robrecht Bothuyne aan minister Hilde Crevits  over de terugbetaalbare voorschotten in de evenementensector (5 mei 2021)

Lees dit document

 • Schriftelijke vraag van Cathy Coudyser aan minister Bart Somers over de besteding van het Coronanoodfonds via het Gemeentefonds (1 maart 2021)

Lees dit document

 • Schriftelijke vraag van Stephanie D'Hose aan minister Jan Jambon over de kwartaalrapportering van de middelenbesteding uit het noodfonds voor het lokale verenigingsleven (25 februari 2021)

Lees dit document

 • Schriftelijke vraag van Filip Brusselmans aan minister Jan Jambon over de bezoekers aan de Vlaamse musea in tijden van corona (14 januari 2021)

Lees dit document

 • Schriftelijke vraag van Katia Segers aan minister Jan Jambon over de middelen voor infrastructuur binnen het Relanceplan cultuur (30 november 2020)

Lees dit document

 • Schriftelijke vraag van Chris Janssens aan minister Jan Jambon  over de stand van zaken in het Relanceplan voor de letterensector (7 december 2020)

Lees dit document

 • Schriftelijke vraag van Stephanie D'Hose aan minister Hilde Crevits ver de relance van de cultuur- en evenementensector (13 oktober 2020)

Lees dit document

 • Schriftelijke vraag van Karin Brouwers aan minister Jan Jambon over de stand van zaken in het Relanceplan Vlaamse Veerkracht - Project 'Digitalisering van collecties' (30 juni 2020)

Lees dit document

 • Schriftelijke vraag van Filip Brusselmans aan minister Jan Jambon over het Nieuw basisprotocol Cultuur en de communicatie daarover (17 juni 2020)

Lees dit document

Scroll to top