Search in Vlaams Parlement

Corona en de impact op economie en werk

corona en werk

De coronapandemie is in de eerste plaats een gezondheidscrisis. De voor de volksgezondheid voorgestelde veiligheidsmaatregelen, zoals het sluiten van winkels en bedrijven en het opleggen van afstandsregels, hadden al van bij het begin een grote economische impact. Het aantal niet-werkende werkzoekenden steeg in maart 2020 in Vlaanderen voor het eerst sinds vijf jaar op jaarbasis. Daarbovenop telde het Vlaamse Gewest in april 2020 meer dan 730.000 tijdelijke werklozen wegens COVID-19. Ondernemingen zagen hun omzetcijfers naar beneden duikelen en de exportmogelijkheden werden gefnuikt. Uit diverse rapporten blijkt dat het herstel van de economie en de arbeidsmarkt nog vele jaren in beslag zal nemen.

De Vlaamse Regering nam onmiddellijk noodmaatregelen, zoals de coronahinderpremie voor bedrijven die moesten sluiten en de ondersteuningsvergoeding voor bedrijven die een aanzienlijk verlies leden. Er konden achtergestelde leningen worden toegekend, de waarborgmogelijkheden werden uitgebreid en de Winwinlening werd versterkt, boven op federale maatregelen zoals het overbruggingsrecht. Voor de dienstenchequesector en de maatwerkbedrijven werden uitzonderlijke ondersteuningsmaatregelen genomen. Er werd een machtiging gevraagd om mensen in tijdelijke werkloosheid ‒ een federale maatregel ‒ door VDAB te laten begeleiden. Er werden taskforces opgericht om de Vlaamse capaciteit voor onderzoek en ontwikkeling volop in te zetten in de bestrijding van het coronavirus. Voor de langere termijn wordt een relanceplan voor de economie en de arbeidsmarkt voorbereid.

De Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie hield gedachtewisselingen met minister Hilde Crevits over de impact en de aanpak van de coronacrisis. Daarbij kwam ook de bijdrage aan bod van de universiteiten en wetenschappelijke instellingen aan de bestrijding van COVID-19.

Ook in de plenaire vergadering was er voortdurend aandacht voor de coronacrisis en de impact daarvan op de Vlaamse economie.

 

Lees en herbekijk in commissie

  • Gedachtewisseling over impact van de coronacrisis op de beleidsdomeinen Economie, Wetenschap en Innovatie en Werk en Sociale Economie (9 april, 23 april, 30 april, 7 mei en 14 mei 2020)

Herbekijk de gedachtewisseling van 9 april 2020 en lees het verslag

Herbekijk de gedachtewisseling van 23 april 2020 en lees het verslag

Herbekijk de gedachtewisseling van 30 april 2020 en lees het verslag

Herbekijk de gedachtewisseling van 7 mei 2020 en lees het verslag

Herbekijk de gedachtewisseling van 14 mei 2020 en lees het verslag

  • Hoorzittingen in de commissie met deskundigen en stakeholders over het relancebeleid inzake Werk en Economie na de coronacrisis (30 april, 7 mei en 14 mei 2020)

Herbekijk de hoorzitting van 30 april 2020

Herbekijk de hoorzitting van 7 mei 2020

Herbekijk de hoorzitting van 14 mei 2020

Lees het verslag van de hoorzittingen

  • Voorstel van resolutie over een Vlaams sociaaleconomisch relanceplan na de coronacrisis, dat voortvloeit uit de hoorzittingen en rechtstreeks in de plenaire vergadering werd behandeld (10 juni 2020)

Lees het voorstel van resolutie

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

  • Bespreking in de commissie van de adviezen van arbeidsmarktexperten en van het economisch adviescomité (16 juni en 23 juli 2020)

Herbekijk de gedachtewisseling van 16 juli 2020 en lees het verslag

Herbekijk de gedachtewisseling van 23 juli 2020 en lees het verslag

  • ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 19 mei 2006 betreffende de Winwinlening, wat betreft de COVID-19-Winwinlening

Lees het ontwerp van decreet

Herbekijk de bespreking in de commissie (17 september 2020)en lees het verslag  

Herbekijk de bespreking in de plenaire vergadering (30 september 2020) en lees het verslag

Lees en herbekijk in plenaire vergadering

  • Actualiteitsdebatten in de plenaire vergadering over de coronacrisis in, onder meer op de beleidsdomeinen Economie en Werk

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

  • Ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 6 februari 2004 betreffende een waarborgregeling voor kleine, middelgrote en grote ondernemingen, wat betreft de COVID-19-waarborg (18 mei 2020)

Lees het ontwerp van decreet

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

  • Actuele vragen over de aanpak van de economische gevolgen van de coronacrisis (van 22 april tot 1 juli 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

Scroll to top