Door middel van hoorzittingen met experten en belanghebbenden wil de commissie zicht krijgen op de klimaatuitdagingen in verschillende beleidsdomeinen, op de oplossingen die de experten en betrokkenen voorstellen, en op de obstakels die ze daarbij ondervinden. Na de hoorzittingen volgt per beleidsdomein een gedachtewisseling met de bevoegde minister.

Herbekijk en lees

  • Hoorzittingen en gedachtewisseling over het Vlaams Energie- en Klimaatplan (29 april 2022, 6 mei 2022 en 13 mei 2022) 

Herbekijk de hoorzittingen en de gedachtewisseling en lees het verslag van 29 april 2022, 6 mei 2022 en 13 mei 2022.

  • Hoorzitting over de gewijzigde internationale energie- en klimaatcontext ten gevolge van de oorlog in Oekraïne (20 mei 2022) 

Herbekijk de hoorzitting en lees het verslag 

  • Hoorzittingen over de energie-infrastructuur (10 juni 2022 en 17 juni 2022) 

Herbekijk de hoorzittingen en lees het verslag van 10 juni 2022, 17 juni 2022 (voormiddag) en 17 juni 2022 (namiddag) 

  • Hoorzittingen en gedachtewisseling over de klimaatmaatregelen in de landbouwsector (24 juni 2022, 1 juli 2022, 8 juli 2022 en 14 juli 2022) 

Herbekijk de hoorzittingen en de gedachtewisseling en lees het verslag van 24 juni 2022, 1 juli 2022, 8 juli 2022 en 14 juli 2022  

  • Hoorzitting over klimaat en kinderrechten (8 juli 2022) 

Herbekijk de hoorzitting en lees het verslag 

Scroll to top