Search in Vlaams Parlement

Commissie ad hoc voor de Evaluatie en Verdere Uitvoering van het Vlaamse Coronabeleid

corona virus

Het Uitgebreid Bureau van het Vlaams Parlement besliste op 27 mei 2020 een themadebat te houden met het oog op de evaluatie van het Vlaamse coronabeleid en de uitstippeling van een postcoronatraject. Om dat themadebat voor te bereiden werd de Commissie ad hoc voor de Evaluatie en Verdere Uitvoering van het Vlaamse Coronabeleid opgericht. Tijdens de plenaire vergadering van 3 juni 2020 werden de voorzitter, ondervoorzitters en leden van de Commissie ad hoc verkozen. 

Die commissie ad hoc zal een maatschappelijke beleidsnota opstellen die de probleemstelling beschrijft, een langetermijnvisie opstelt en verduidelijkt wat de overheid er in de lopende zittingsperiode aan wil doen. De commissie hoort daartoe talrijke experts en vertegenwoordigers van de diverse betrokken sectoren. Met het themadebat wil het Vlaams Parlement de voorbije coronacrisisperiode evalueren om er lessen uit te trekken voor de toekomst en wil het een eerste aanzet geven voor een postcoronatraject.

De Commissie ad hoc voor de Evaluatie en Verdere Uitvoering van het Vlaamse Coronabeleid heeft zich in de maanden juni en juli 2020 over de (residentiële) ouderenzorg gebogen. De hoorzittingen met experts, betrokkenen en bevoegd minister Wouter Beke werd afgerond met een reeks aanbevelingen. Na het zomerreces 2020 zal de commissie focussen op de overige sectoren van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, te beginnen met de sector van de personen met een handicap.

Lees en herbekijk

  • Hoorzittingen over de (residentiële) ouderenzorg (26 en 29 juni, en 3, 6, 10, 13, 17 en 20 juli 2020)
  • de bespreking

Lees het verslag

  • Gedachtewisseling over het formuleren van beleidsaanbevelingen (24 juli 2020)

Herbekijk de gedachtewisseling

Lees het verslag

  • Voorstel van resolutie over tussentijdse conclusies en aanbevelingen van de Commissie ad hoc voor de Evaluatie en Verdere Uitvoering van het Vlaamse Coronabeleid, inzake ouderenzorg en contactopsporing in functie van een tweede golf

Lees het voorstel van resolutie

Scroll to top