Search in Vlaams Parlement

CETA (handelsakkoord EU-Canada)

CETA

Het Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) is een vrijhandelsakkoord tussen Canada en de Europese Unie en haar lidstaten. Het verdrag werd op 30 oktober 2016 ondertekend en is sinds september 2017 grotendeels in werking getreden. Het akkoord is bedoeld om de handel te bevorderen en werkgelegenheid te scheppen. Maar het verdrag stuit ook op tegenstand van onder meer ngo's en boerenverenigingen. Zo hebben meer dan 15.000 burgers een verzoekschrift ondertekend, dat is ingediend bij het Vlaams Parlement  en waarover de Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed verslag heeft uitgebracht.

Het Vlaams Parlement keurde uiteindelijk, als eerste in België, het ontwerp van instemmingsdecreet goed. 

Lees en herbekijk

Scroll to top