Search in Vlaams Parlement

Bijgestuurd Vlaams Actieplan Armoedebestrijding

armoede

De Vlaamse Regering heeft het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding 2015-2019 (VAPA) bijgestuurd in juli 2017. De Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen kreeg in oktober een toelichting van de bevoegde ministers Liesbeth Homans, Jo Vandeurzen, Philippe Muyters en Hilde Crevits. In december vond een hoorzitting plaats met professor Ive Marx (UAntwerpen), het Netwerk tegen Armoede, het Kinderrechtencommissariaat en het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting.

De ministers en de meerderheidsfracties stelden een vooruitgang van de  armoedebestrijding vast op verschillende terreinen , zonder de problematiek te onderschatten. De oppositie had tijdens het debat met minister Homans onder meer kritiek op de aanpak van de 1 euromaaltijden.

Tijdens de hoorzitting kwam een aantal verbeterpunten aan bod maar was er ook waardering voor de ruime aandacht die armoedebestrijding krijgt in het Vlaamse beleid.

Lees en herbekijk

Scroll to top