Search in Vlaams Parlement

Bescherming van historische liften

onroerend erfgoed historische lift

Een voorstel van resolutie van leden van de meerderheid over het verzoenen van de veiligheid en de erfgoedwaarde van historische liften werd unaniem aangenomen door het Vlaams Parlement.

De veiligheid van liften is een federale bevoegdheid en onroerend erfgoed is een gewestbevoegdheid. Veel liften met een open kooi en een (gedeeltelijk) open schacht hebben een historische en architecturale waarde, maar die is vaak al aangetast. Er rest maar tijd tot eind 2022 om alle liften die voor 1958 in bedrijf zijn gesteld, te laten keuren en moderniseren. Volgens de standaardmethode om de veiligheid te testen zijn historische liften niet veilig. De toegestane Kinneymethode is een alternatief systeem om eventuele risico’s in te schatten. Voor onderdelen die lager scoren op veiligheid, kunnen dan technische oplossingen worden gezocht, zonder dat die het uitzicht van de lift veranderen. Toch passen de externe technische controlediensten die methode nauwelijks toe.

Daarom werd aan de Vlaamse Regering onder meer gevraagd om bij de Federale Regering te pleiten voor een versoepeling van de termijn voor de keuring en modernisering van historische liften, om in overleg met verschillende partners te bekijken hoe de Kinneymethode effectiever kan worden toegepast en naar technische oplossingen te zoeken zodat historische liften kunnen voldoen aan de veiligheidsnormen en tegelijk hun erfgoedwaarde behouden.

Lees en herbekijk

  • Voorstel van resolutie van Manuela Van Werde, Joke Schauvliege, Jean-Jacques De Gucht, Sarah Smeyers, Vera Jans en Katja Verheyen over de veiligheid en de erfgoedwaarde van historische liften (1 en 21 april 2021)

Lees het voorstel van resolutie

Herbekijk de bespreking in de commissie op 1 april 2021 en lees het verslag

Herbekijk de bespreking in de plenaire vergadering op 21 april 2021 en lees het verslag: bespreking en stemming

  • Vragen om uitleg aan minister Matthias Diependaele (6 mei 2021)
    • van Manuela Van Werde over historische liften
    • van Jean-Jacques De Gucht over de maatregelen ter bescherming van de historische liften

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

  • Vraag om uitleg van Manuela Van Werde aan minister Matthias Diependaele over een sensibiliseringscampagne voor eigenaars en beheerders van historische liften (3 juni 2021)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

Lees meer

Op de website van het agentschap Onroerend Erfgoed staat informatie over de bescherming van historische liften

Scroll to top