Search in Vlaams Parlement

Beleidsplan Ruimte Vlaanderen, oplossingen naar een afbouw van de openruimte-inname moeilijker dan gedacht

Thema Ruimtelijke Ordening

Op het einde van de vorige zittingsperiode bleek het niet meer mogelijk om het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen nog te finaliseren. Het lukte evenmin om een viertal gekoppelde ontwerpen van decreet waarin die ambitie zou worden vertaald, nog te behandelen. Het ging om het ontwerp van Instrumentendecreet, het ontwerp van decreet over de bestemmingsneutraliteit voor de winning van hernieuwbare energie, een ontwerp van decreet over de bescherming van waardevolle bossen en een ontwerp van decreet over de woonreservegebieden.

De nieuwe Vlaamse Regering stelde in het regeerakkoord dat ze werk zou maken van een ruimtelijke omslag en onderschreef de principes en doelstellingen van de strategische visie van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen, met onder meer de ambitie om het bijkomend ruimtebeslag tegen 2040 tot nul te herleiden.

Maar ook het afgelopen jaar bleek het moeilijker dan verwacht om het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen af te ronden en de decretale initiatieven in te dienen bij het Vlaams Parlement. Eind 2020 bereikte de Vlaamse Regering wel een akkoord over de bouwshift.

De bespreking van het ontwerp van Instrumentendecreet is vastgelopen na een hoorzitting. Een aanpassing is nodig, maar die kon het afgelopen jaar nog niet worden aangevat. Ondertussen blijft dat onderwerp regelmatig zorgen voor een zekere bezorgdheid bij de parlementsleden. De klimaatverandering maakt de noodzaak om die ruimtelijke ordening aan te pakken, daarbij nog tastbaarder.

Herbekijk en lees

 • Vraag om uitleg van Koen Van den Heuvel aan minister Zuhal Demir over de locatie en het kwaliteitsniveau van verdichtingsprojecten (6 oktober 2020)
  Herbekijk de bespreking en lees het verslag
 • Schriftelijke vraag van Inez De Coninck aan minister Zuhal Demir over het gebruik van de planologische ruil (23 oktober 2020)

Lees het verslag

Lees het verslag

 • Vraag om uitleg van Sam Van Rooy aan minister Zuhal Demir over de burgerprotesten tegen de inplanting van windturbines (9 december 2020)
  Herbekijk de bespreking en lees het verslag
 • Actualiteitsdebat over het realiseren van een bouwshift in Vlaanderen (16 december 2020)

Herbekijk het actualiteitsdebat en lees het verslag

 • Schriftelijke vraag van Mieke Schauvliege aan minister Zuhal Demir over Historische planschadevergoeding – middelen (14 januari 2021)

Lees het verslag

 • Vraag om uitleg van Mieke Schauvliege aan minister Zuhal Demir over de impact van het gewestplan op de bouwshift (19 januari 2021)
  Herbekijk de bespreking en lees het verslag

   
 • Actuele vragen aan minister Zuhal Demir over de realisatie van de bouwshift en de open brief van diverse middenveldorganisaties (31 maart 2021
  • van Bruno Tobback over de gemeenschappelijke kritiek van landbouworganisaties, milieuverenigingen en architecten op de geplande bouwshift
  • van Mieke Schauvliege over de open brief van diverse middenveldorganisaties betreffende de bouwshift
  • van Steven Coenegrachts over de realisatie van de Vlaamse bouwshift

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Actuele vragen van Tinne Rombouts en Mieke Schauvliege aan minister Zuhal Demir over het ruimtebeslagrisico en de bouwshift in industrie- en havenzones (21 april 2021)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg van Steven Coenegrachts aan minister Zuhal Demir over de daling van het bijkomend ruimtebeslag in Vlaanderen (27 april 2021)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg van Sam Van Rooy aan minister Zuhal Demir over de kritiek op de beleidskeuzes inzake de bouwshift (27 april 2021)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg van Steven Coenegrachts aan minister Zuhal Demir over het belang van de differentiatie van de term 'ruimtebeslag' (18 mei 2021)
  Herbekijk de bespreking en lees het verslag
 • Schriftelijke vraag van Inez De Coninck aan minister Zuhal Demir over Bouwshift - Taskforce (21 mei 2021)
  Lees het verslag
 • Vraag om uitleg van Tinne Rombouts aan minister Zuhal Demir over nog niet ontwikkelde signaalgebieden (1 juni 2021)
  Herbekijk de bespreking en lees het verslag
 • Vraag om uitleg van Steven Coenegrachts aan minister Zuhal Demir over de proefprojecten over een planologische ruil en verhandelbare bouwrechten (15 juni 2021

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Actualiteitsdebat over de watersnood (19 juli 2021)

Herbekijk het actualiteitsdebat en lees het verslag

 

Scroll to top