Search in Vlaams Parlement

Beleidsplan Ruimte Vlaanderen en het Instrumentendecreet

ruimtelijke ordening stad leuven

Op het einde van de vorige zittingsperiode bleek het niet meer mogelijk om het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen nog te finaliseren. Het lukte evenmin om een viertal gekoppelde ontwerpen van decreet waarin die ambitie zou worden vertaald, nog te behandelen. Het ging om het ontwerp van Instrumentendecreet, het ontwerp van decreet over de bestemmingsneutraliteit voor de winning van hernieuwbare energie, een ontwerpdecreet over de bescherming van waardevolle bossen en een ontwerp van decreet over de woonreservegebieden.

De nieuwe Vlaamse Regering stelde in het regeerakkoord dat ze werk zou maken van een ruimtelijke omslag en onderschreef de principes en doelstellingen van de strategische visie van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen, met onder meer de ambitie om het bijkomend ruimtebeslag tegen 2040 tot nul te herleiden.

Om die strategische visie te kunnen realiseren, wilde de regering bij het begin van de huidige zittingsperiode het Instrumentendecreet definitief goedkeuren, zodat gestart kon worden met de uitvoering van de regelgeving voor de watergevoelige openruimtegebieden.

De zware kritiek die te horen was op de hoorzitting over het ontwerp van Instrumentdecreet, noodzaakte evenwel tot een grondige herwerking ervan. Daardoor kon het ontwerpdecreet niet verder worden behandeld in het eerste jaar van de zittingsperiode.

Door de klimaatverandering en de aanhoudende droogte werd de noodzaak om die ruimtelijke ordening aan te pakken, alleen maar tastbaarder.

 

Lees en herbekijk

 • Regeerakkoord

Lees de regeringsverklaring van de Vlaamse Regering

 • Beleidsnota Omgeving 2019-2024

Lees de beleidsnota

Herbekijk de bespreking van de beleidsnota op 12 november 201926 november 201919 november 201926 november 2019 en 27 november 2019

Lees het verslag van de bespreking

 • Ontwerp van decreet betreffende het realisatiegerichte instrumentarium

Lees het ontwerp van decreet

Herbekijk de toelichting in de commissie van 11 februari 2020

Herbekijk de hoorzitting op 18 februari 2020 en de hoorzitting op 19 februari 2020 en lees het verslag

 • Voorstel van resolutie tot onmiddellijke invoering van de tijdelijke bouwstop op onaangesneden woonreservegebieden, in afwachting van een wettelijk kader om de bouwshift door te voeren

Lees het voorstel van resolutie

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg aan minister Zuhal Demir over het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (22 oktober 2019)

Lees het verslag en herbekijk de vraag om uitleg

 • Vragen om uitleg aan minister Zuhal Demir over de rol van de Vlaamse bouwmeester en over de evaluatie van de Bouwmeester Scan (27 november 2019)

Lees het verslag en herbekijk de vragen om uitleg

 • Vragen om uitleg aan minister Zuhal Demir over het rapport 'Ruimtelijke Analyse van Transformaties van Panden in Vlaanderen' en over het onderzoek van het Departement Omgeving naar transformaties in meerdere wooneenheden (17 december 2019)

Lees het verslag en herbekijk de vragen om uitleg

 • Vragen om uitleg aan minister Zuhal Demir over de ontharding van Vlaanderen en de sloop van ruimtelijk afval, en over het slopen van vervallen gebouwen, constructies of verharde oppervlakten (22 januari 2020)

Lees het verslag en herbekijk de vragen om uitleg

 • Vraag om uitleg aan minister Zuhal Demir over de verdichting in Vlaanderen (28 januari 2020)

Lees het verslag en herbekijk de vraag om uitleg

 • Vraag om uitleg aan minister Zuhal Demir over de bedreiging van de omvorming van oude hoeves voor de open ruimte en de landbouw in Vlaanderen (5 februari 2020)

Lees het verslag en herbekijk de vraag om uitleg

 • Vraag om uitleg aan minister Zuhal Demir over de blijvende noodzaak van de bouwshift (16 juni 2020)

Lees het verslag en herbekijk de vraag om uitleg

 • Vraag om uitleg aan minister Zuhal Demir over de nieuwe cijfers over het verdwijnen van open ruimte (15 juli 2020)

Lees het verslag en herbekijk de vraag om uitleg

Scroll to top