Search in Vlaams Parlement

Beheersovereenkomst met de VRT 2021-2025

VRT media

De Vlaamse Regering legt alle doelstellingen voor de openbare omroep VRT vast in een beheersovereenkomst, een uitgebreid en gedetailleerd afsprakenkader, dat door zowel de regering als het VRT-bestuur wordt ondertekend. Als mediaminister moet Benjamin Dalle zorgen voor de opvolger van de beheersovereenkomst 2016-2020, die dit jaar afloopt.

Het Vlaams Parlement kan via resoluties richting geven aan een beheersovereenkomst. De Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media heeft zich daarop voorbereid door te rade te gaan bij alle mogelijke betrokkenen. Ze zocht informatie bij academische experts en gaf een forum aan diverse stakeholders, met onder meer mediabedrijven, vakbonden, sectororganisaties, de cultuurwereld, de journalistiek, vertegenwoordigers van kansengroepen en uiteraard ook het VRT-bestuur.

Naast de beheersovereenkomst met de VRT hadden de hoorzittingen ook de omzetting van de Europese richtlijn Audiovisuele Mediadiensten (AVMD-richtlijn) als onderwerp, aangezien die nog in 2020 moet worden afgerond. In totaal kwam het tot acht zittingen waarop vier academische experts en de vertegenwoordigers van maar liefst 36 organisaties aan het woord zijn gekomen. Overigens moest de laatste hoorzitting in de reeks waarin onder andere de VRT zelf aan het woord kwam, wegens de coronacrisis met twee maanden worden uitgesteld: die zitting werd als videoconferentie georganiseerd.

Zowel de meerderheid als de oppositiepartijen sp.a en Groen hebben elk een voorstel van resolutie ingediend. Ondanks protest van de oppositie tegen de procedure werden de drie voorstellen rechtstreeks voor spoedbehandeling in de plenaire vergadering van 1 juli 2020 geagendeerd. Na een uitvoerig debat heeft het parlement alleen het meerderheidsvoorstel aangenomen en de twee voorstellen van de oppositie verworpen.

 

Lees en herbekijk

  • Hoorzitting met de Vlaamse EU-afvaardiging en de SARC (16 januari 2020)

Herbekijk de hoorzitting en lees het verslag

  • Hoorzitting met de EBU en de experts Karen Donders en Dirk Wauters (23 januari 2020)

Herbekijk de hoorzitting en lees het verslag

  • Hoorzitting met SBS Belgium, Proximus, Orange en NORTV (6 februari 2020)

Herbekijk de hoorzitting en lees het verslag

  • Hoorzitting  met Telenet, DPG Media, Mediahuis, WE Media, Media.21, Fonds Pascal Decroos en de VVJ (13 februari 2020)

Herbekijk de hoorzitting en lees het verslag

  • Hoorzitting met Klasse, meemoo, Vlaams Instituut Gezond Leven, Kenniscentrum Mediawijsheid en de levensbeschouwelijke organisaties (20 februari 2020)

Herbekijk de hoorzitting en lees het verslag

  • Hoorzitting met Cultuuroverleg, Kunstenpunt, BoekenOverleg, Muziekoverleg, VAF, VOFTP, Klankverbond en de experts Tim Raats en Ike Picone (5 maart 2020)

Herbekijk de hoorzitting en lees het verslag

  • Hoorzitting met de Gezinsbond, GRIP, de Vrouwenraad, het Minderhedenforum, WAT WAT en de Vlaamse Sportfederatie (12 maart 2020)

Herbekijk de hoorzitting en lees het verslag

  • Hoorzitting met het VRT-bestuur, de Var, de VRT-syndicaten en de UBA (20 mei 2020)

Herbekijk de hoorzitting en lees het verslag

  • Plenaire spoedbehandeling van drie voorstellen van resolutie over de nieuwe beheersovereenkomst tussen de VRT en de Vlaamse Gemeenschap (1 juli 2020)

Herbekijk de bespreking in de plenaire vergadering en lees het verslag

Scroll to top