Search in Vlaams Parlement

Agentschap Integratie en Inburgering doorgelicht

inburgering

Het Agentschap Integratie en Inburgering is de belangrijkste hefboom voor het voeren van een inburgerings- en integratiebeleid in Vlaanderen. Het agentschap zorgt onder meer voor het aanbieden van taallessen Nederlands en lessen maatschappelijke oriëntatie aan nieuwkomers. De werking van het agentschap lokte de afgelopen jaren zowel in de plenaire vergadering als in de commissie Inburgering heel wat discussie uit. Tijdens het zittingsjaar 2019-2020 werd een doorlichting door het Rekenhof besproken en bereidde een visitatiecommissie de omslag naar een performantere werking voor.

Lees en herbekijk

  • Verslag van het Rekenhof over het Agentschap Integratie en Inburgering: efficiëntiewinsten en herstructurering (30 juni 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

  • Gedachtewisseling over het eindrapport van de visitatiecommissie voor het Agentschap Integratie en Inburgering (30 juni 2020)

Herbekijk de gedachtewisseling en lees het verslag

  • Vraag om uitleg aan minister Bart Somers over de wachtlijsten voor de cursus maatschappelijke oriëntatie (MO) (17 december 2019)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

  • Vragen om uitleg aan minister Bart Somers over de aanstelling van een nieuwe directeur voor het Agentschap Integratie en Inburgering en over de werking van het agentschap (3 maart 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

  • Vragen om uitleg aan minister Bart Somers over de werking van het Agentschap Integratie en Inburgering tijdens de coronacrisis (12 mei 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

  • Actualiteitsdebat over de doorlichting van het Agentschap Integratie en Inburgering (5 februari 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

Scroll to top