Search in Vlaams Parlement

Nieuwsmedia berichten elke seconde over de hele wereld, maar denken redacties genoeg na over wat ze brengen? Volgens journalist Patrick Van Gompel moeten mediabedrijven terug investeren in hun core business, namelijk geloofwaardigheid. Samen met Jan De Meulemeester praat Van Gompel over zijn carrière als journalist, zijn nieuw boek en de uitdagingen die mediabedrijven te wachten staan.

Op 1 februari gaat VTM-reporter Patrick Van Gompel (64) met pensioen na een journalistieke carrière van 44 jaar. Over zijn werk en zijn vele ervaringen schreef hij een boek getiteld: 'Van onze verslaggever ter plaatse'. “Het is een hardloopwedstrijd. Altijd maar doorgaan. Nieuwsmakers, en vooral de leidinggevenden, staan daar soms te weinig bij stil. Een journalist die wordt uitgestuurd, zowel in het binnen- als buitenland, moet met iets terugkomen. Ervaren journalisten zeggen aan de eindredacteur dat er geen nieuws te rapen valt. Maar jonge collega’s durven niet altijd iets te zeggen. Met als gevolg dat hun niet-nieuwswaardige bijdrage wordt uitgezonden. Een bijdrage waar de kijker geen boodschap aan heeft.”

Sociale media

De traditionele massamedia (televisie, radio en kranten) zijn nog steeds de voornaamste informatiebronnen voor mensen van 55 jaar en ouder, maar sociale media winnen snel aan kracht. “Mensen moeten verschillende media consumeren en raadplegen, omdat ze elkaar aanvullen. Maar nergens in de wereld wordt er zoveel televisie gekeken als in Vlaanderen. Om 19u kijken er een anderhalf miljoen mensen naar het scherm. De mainstreammedia moeten wel nog beter hun best doen om het gekakel, gevloek en de leugens op sociale media te bestrijden. We gaan het nieuws in Vlaanderen toch niet overlaten aan sociale media?”, zegt Van Gompel.

Diversiteit in de media

Van Gompel klaagt ook het gebrek aan nieuwsdiversiteit aan, zowel in de opinies als de actoren die aan bod komen. “De Vlaamse media moeten zeer dringend meer gekleurde mensen in dienst nemen. En vooral meer gekleurde mensen interviewen. Als we niet opletten dan geven we een verkeerd beeld van hoe de samenleving er echt uitziet. Dat vind ik een groot gevaar”, zegt Van Gompel.

Scroll to top