De blog ‘Stop Feminicide’ kondigde aan dat er dit jaar in Vlaanderen al 12 vrouwen om het leven kwamen door partnergeweld. Vlaams minister Zuhal Demir gaf aan voorstander te zijn van het gebruik van enkelbanden met gps om daders te ‘tracken’. Waar staan we vandaag in dit dossier? De Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie vroeg de minister om uitleg.

Blijf op de hoogte van nieuws van het Vlaams Parlement

De media berichtten de voorbije weken meermaals over de vele gevallen van feminicide in ons land. De teller staat op 22 slachtoffers, waarvan 12 afkomstig uit Vlaanderen. Feminicide, ofwel vrouwenmoord, is een haatmisdrijf tegen vrouwen. De dader doodt het slachtoffer omwille van het vrouw-zijn. Veel van die moorden hebben een familiale context. Vlaams minister Zuhal Demir gaf in de media aan dat ze enkelbanden met gps wil inzetten in de strijd tegen intrafamiliaal geweld. Het doel? Daders nauwer monitoren en op tijd ingrijpen.

Commissielid Ludwig Vandenhove (Vooruit) wou weten hoe de minister, na haar aankondiging in de media, heeft verdergewerkt aan dit dossier. “Voor ons, als Vooruit, zijn er geen taboes in de strijd tegen familiaal geweld en feminicide. Maar er moet duidelijkheid komen. De strijd tegen intrafamiliaal geweld is te belangrijk om te laten verzanden in aankondigingspolitiek of politieke discussies”, zei hij.

Ludwig Vandenhove stelde de minister onder andere nog volgende vragen over het dossier: “Wat met de eventuele problemen op het vlak van privacy? Voorziet u extra middelen voor de aankoop van enkelbanden? En op welke manier wil u de noden van de slachtoffers in kaart brengen?”

Minister wil strijd aangaan tegen feminicide

“Collega Vandenhove, u weet dat, als het over dit thema gaat, wij geen ballonnetjes oplaten maar effectief aan beleid doen”, reageerde minister Zuhal Demir. Ze gaf aan dat de slachtofferapplicatie grondig wordt bekeken. Het doel is echter om eerst informatie en goede praktijkvoorbeelden uit te wisselen met een zevental landen waar dit systeem van gps-opvolging met enkelbanden al bestaat.

Voor wat betreft de aankoop van enkelbanden stelde de minister een team samen dat zich hierover zal buigen. Er werd ook al gepolst naar de ervaring van andere landen met bepaalde aankooppartners van enkelbanden. Verder zei de minister dat het belangrijk is om de enkelbanden uitgebreid te testen: “Door de demosessies met de enkelbanden loopt het proces iets langer, maar het is belangrijk om met de juiste partner in zee te gaan”. De minister hoopt in maart 2023 die  partner gevonden te hebben.

Om te bekijken waar de noden van de slachtoffers liggen, wil de minister slachtofferonthaal en de Family Justice Centers (FJC’s) nauw betrekken. Op die manier wil ze de slachtofferapplicatie optimaal op punt stellen. Daarnaast ijvert ze ervoor om slachtoffers die in zo’n traject stappen grondig voor te bereiden en nauw te begeleiden, een taak die is weggelegd voor de FJC’s.

Over eventuele extra middelen zei ze het volgende: “Er worden sowieso eenmalige extra middelen voorzien voor de implementatie van de nieuwe enkelbanden. Daarnaast zullen we elk jaar inschatten hoeveel enkelbanden er extra nodig zijn en zullen we daarvoor een begrotingsaanpassing voorstellen.”

Voor wat betreft de privacy, gaf de minister aan dat het systeem al in een heel aantal landen bestaat. Ook in Vlaanderen wordt elektronische monitoring via gps al toegepast in het kader van de voorlopige hechtenis. Verder zei ze nog dat het slachtoffer toestemming moet geven voor het gebruik van de slachtofferapplicatie en dat de gps van de dader enkel aanspringt wanneer die zich in een bepaalde perimeter van het slachtoffer bevindt.

Herbekijk het debat in de commissie

Relevante thema's

Justitie

Lees verder

Scroll to top