De kogel is door de kerk. Na lang debatteren keurde het Vlaams Parlement omstreeks 1.15 uur afgelopen nacht de Vlaamse begroting voor 2023 goed.

Blijf op de hoogte van nieuws van het Vlaams Parlement

De plenaire vergadering startte gisteren, woensdag 14 december, om 9 uur ’s ochtends. Op het programma stond de bespreking van het ontwerp van decreet middelenbegroting, het ontwerp van decreet uitgavenbegroting en het ontwerp van programmadecreet. Pas als het Vlaams Parlement deze ontwerpen van decreet goedkeurt, mag de Vlaamse Regering haar geschatte inkomsten effectief innen en haar geplande uitgaven doen. Het Uitgebreid Bureau koos er deze keer voor om de algemene besprekingen van de drie ontwerpen van decreet samen te voegen tot één algemene bespreking.

Na de algemene beschouwingen tijdens de ochtendvergadering vatte de middagvergadering aan met de bespreking van de begroting per onderdeel:

  • Financiën en Begroting
  • Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
  • Landbouw en Visserij
  • Cultuur, Jeugd, Sport en Media
  • Kanselarij, Bestuur, Buitenlandse Zaken en Justitie
  • Werk en Sociale Economie
  • Omgeving
  • Economie, Wetenschap en Innovatie
  • Onderwijs en Vorming
  • Mobiliteit en Openbare Werken

Na ongeveer 16 uur debatteren volgde de stemming over de drie ontwerpen van decreet, en … de goedkeuring. Om 1.15 uur werd de avondvergadering gesloten, met dus een akkoord over de begroting 2023.

De Vlaamse Regering komt uit op een tekort van 1,9 miljard euro voor volgend jaar, maar hoopt om tegen 2027 terug een begroting in evenwicht te hebben. Vlaams minister-president Jan Jambon zei er het volgende over: "In crisistijden moet even wat dieper in de zakken getast worden. Al mag je het kompas naar een begroting in evenwicht niet verliezen."

Herbekijk de ochtendvergadering

Herbekijk de middagvergadering

Herbekijk de avondvergadering

Relevante thema's

Begroting

Lees verder

Scroll naar boven