Search in Vlaams Parlement

Gevallen van grensoverschrijdend gedrag in alle lagen van de maatschappij beroeren de gemoederen al jaren. Maar volgens Vlaams volksvertegenwoordiger Lise Vandecasteele (PVDA) worden de klachten vaak niet serieus genomen of zelfs onder de mat geveegd. De Genderkamer van de Vlaamse Gemeenschap zou volgens haar meer bekendheid moeten krijgen.

Na meldingen van grensoverschrijdend gedrag in de sportwereld, cultuursector, talentenjachten,... komen nu ook verhalen uit het hoger onderwijs naar boven. Zo werd eind januari een VUB-professor ontslagen na verschillende meldingen van grensoverschrijdend gedrag. Vervolgens weerklonken er ook uit Gent en Leuven gelijkaardige berichten. De vraag dringt zich op hoe het hoger onderwijs dit probleem beter had kunnen aanpakken. Experten pleiten ervoor om een onafhankelijk meldpunt op te richten om grensoverschrijdend gedrag op universiteiten en hogescholen aan te pakken. "Zo'n meldpunt bestaat al, maar is onbekend in het hoger onderwijs”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Lise Vandecasteele (PVDA). “Minister Somers moet in de eerste plaats de Genderkamer, onderdeel van de Vlaamse Ombudsdienst, meer bekend maken bij het brede publiek. Dat is een onafhankelijk orgaan waar je terecht kunt met meldingen over grensoverschrijdend gedrag.”

Vlaams Mensenrechteninstituut

De Vlaamse regering besliste om uit gelijkekansencentrum Unia te stappen en in 2023 een eigen Vlaams Mensenrechteninstituut op te richten. Maar niet iedereen is het eens met deze keuze. Overlegorgaan van werkgevers- en werknemersorganisaties SERV vraagt zelfs om de uitstap uit Unia te heroverwegen. Ook Vandecasteele vindt dat het idee in de vuilbak moet gegooid worden. “Alle adviesorganen zijn daar uitgesproken negatief over. Het is een stap achteruit. Dat Vlaams Mensenrechteninstituut is een tandeloze tijger. ”

Scroll to top