De VRT moet in opdracht van de Vlaamse Regering besparen en werkte daarom een transformatieplan uit. Eén van de maatregelen uit het plan is de uitbesteding van de populaire televisiesoap Thuis aan een extern productiehuis. De zeventig productiemedewerkers zouden mee overgaan naar het nieuwe productiehuis. Wat is de financiële inschatting van de VRT voor deze verhuis? Is er een werkgarantie voor de huidige productiemedewerkers? Wat met de maatschappelijke rol van de serie? Dit werd op op donderdag 2 juni besproken in de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media.

Blijf op de hoogte van nieuws van het Vlaams Parlement

Voordeel voor belastingbetaler of niet?

De Vlaamse regering gaf de VRT de opdracht om te besparen. Concreet moet de openbare omroep in de loop van de beheersovereenkomst 2020-2025 25,1 miljoen euro minder publieke middelen verbruiken. Om in die opzet te slagen, werkte de CEO van de VRT Frederik Delaplace een transformatieplan uit met vijf grote ingrepen, waaronder de externe uitbesteding van de producties van alle fictiereeksen. Ook de productie van de populaire soap Thuis zal aan een productiehuis toegekend worden. Dit riep tijdens de vergadering verschillende vragen op bij commissielid voor Vooruit Katia Segers.

Om te beginnen twijfelde ze aan de gunstigheid van uitbestedingen voor de VRT en de belastingbetaler. Ze wees er namelijk op dat externe productiehuizen, in tegenstelling tot de VRT, kunnen profiteren van de 'taxshelter'. Dit is een instrument waarmee de Federale Regering bedrijven aanmoedigt om te investeren in de Belgische audiovisuele sector, in ruil voor een interessant belastingvoordeel. "Het productiehuis dat Thuis in de toekomst zal produceren, zal via die taxshelter 30 tot 40 procent korting kunnen krijgen op de productiekosten", becijferde ze. 

Aangezien die korting ook met belastingsgeld wordt gefinancierd en een privaat productiehuis waarschijnlijk een hogere prijszetting zal hanteren, zal een uitbesteding de belastingbetaler volgens haar geen besparing, maar een extra kost opleveren. "Erkent u dat met deze uitbesteding door het mogelijk te maken om aanspraak te maken op de taxshelter door het externe productiehuis, de totaalkost voor de Vlaming/Belg hoger dreigt te liggen?", luidde haar vraag aan bevoegd minister Benjamin Dalle (cd&v) dan ook.

Wat met productiewerknemers en maatschappelijke relevantie?

In het transformatieplan belooft CEO Delaplace dat de 70 productiemedewerkers van Thuis zullen worden overgenomen door het het bedrijf dat de serie in de toekomst zal produceren. Ook hierover wenste commissielid Segers toelichting van de minister: "Is er absolute zekerheid dat dit externe productiehuis de zeventig medewerkers verbonden aan de productie van Thuis volledig zal overnemen met anciënniteit en andere rechten die ze hebben opgespaard tijdens hun tijd bij de VRT?" 

Voorts vroeg ze zich af of de maatschappelijke relevantie van de populaire serie intact zal blijven bij een externe uitbesteding. "Thuis heeft de reputatie om moeilijke thema’s in de Vlaamse huiskamers binnen te brengen en zorgt voor meer diversiteit op het scherm. Kunt u garanderen dat Thuis nog steeds deze maatschappelijke rol zal blijven spelen wanneer Thuis niet meer in huis wordt geproduceerd?", aldus Katia Segers. 

Te vroeg om balans op te maken

Op haar vraag over de taxshelter en de mogelijke meerkost voor de belastingbetaler antwoordde minister Dalle dat het nog te moeilijk is om nu al een rekensom te maken. Bovendien verduidelijkte hij dat de taxshelter niet zomaar een subsidie is, maar een mechanisme met verschillende "effecten". Zo zal de vennootschap van een productiehuis dat ‘getaxshelterd’ wordt vennootschapsbelasting betalen op de winst die ze maakt. "Je kunt dus niet zo eenzijdig zeggen dat dit federaal geld zal kosten. "Dat is vandaag nog niet zomaar mee te geven",  verklaarde de minister.

Zekerheid dankzij wettelijk kader

Voorts bevestigde minister Dalle dat de zeventig werknemers van de productieploeg van thuis aan boord zullen getrokken worden bij de nieuwe producent. Bovendien lichtte hij toe dat ze hierbij kunnen rekenen op een wettelijk kader dat in hun bescherming voorziet en zekerheid biedt: "Dit wettelijk kader garandeert onder andere dat het personeel overgaat naar de overnemer met behoud van gelijkwaardige arbeidsvoorwaarden. Dat is ook een belangrijke geruststelling voor de betrokken werknemers." De concrete invulling wordt bepaald in overleg met de vakbondsorganisaties en de kandidaat-overnemer. Of ook freelancers zullen worden overgenomen, kon de minister nog niet met zekerheid zeggen.

Ten slotte kwam hij nog terug op Katia Segers' bezorgdheid rond de garantie van de maatschappelijk relevantie reputatie van Thuis: "Het spreekt voor zich dat de maatschappelijke rol die vandaag eigen is aan een programma als Thuis en die tot de kerntaak van de openbare omroep behoort, verder zal worden opgenomen door de externe partners. Dat zal ook contractueel zo gegarandeerd zijn."

(Her)bekijk dit stuk van de commissievergadering

Relevante thema's

Media

Lees verder

Scroll naar boven