Search in Vlaams Parlement

Recent verscheen er in de krant een voorstel om musea ook ’s avonds open te houden. Zo zouden ze een ruimer en meer divers publiek kunnen aantrekken. Een aantal musea in Nederland breidden hun openingsuren al uit, en ook enkele Vlaamse musea experimenteren hiermee.

Blijf op de hoogte van nieuws van het Vlaams Parlement

Het krantenartikel was de aanleiding voor Vlaams parlementslid Stephanie D’Hose (Open Vld) om Vlaams minister van Cultuur, Jan Jambon, hierover naar zijn standpunt te vragen. Ze vroeg of de minister mogelijkheden zag voor de Vlaamse musea, landelijk of regionaal, om hierop in te spelen en hun openingstijden te verruimen. En zeer concreet wilde ze weten welke acties hij kan ondernemen om dat te faciliteren en te promoten.

Een zaak van de musea zelf

Minister van Cultuur Jan Jambon beantwoordde de verschillende vragen. Hij vindt het een goed idee als musea zouden kiezen langer open te blijven, maar, zo zei hij: “Het is aan de musea en hun besturen om daarin beslissingen te nemen en in te schatten wat voor hen de beste openingsuren zijn.”

Hij merkte op dat avondopeningen niet zo makkelijk te organiseren zijn en dat de kosten niet altijd opwegen tegen de publieksopkomst. “Bovendien”, zo voegde hij daaraan toe, “is het niet zo dat voor alle doelgroepen een avondopening het makkelijkst zou zijn. Denk maar aan schoolgroepen.”

Minister Jambon weet dat er steeds meer musea, zoals het KMSKA in Antwerpen of het museum M in Leuven, experimenteren met hun openingsuren. Ook heel wat Gentse musea en het Hof van Busleyden in Mechelen voorzien avondlijke bezoekmomenten.

Hij zal zelf geen verdere acties op dit vlak ondernemen, maar besloot: “Alles wat kan dienen om meer volk naar de musea te krijgen, heeft natuurlijk mijn goedkeuring.”

Het debat vond plaats op donderdag 11 mei.

Herbekijk het volledige debat

Scroll to top