Search in Vlaams Parlement

“De lat hoog leggen en studeren plezant maken, dat kan!” Volgens Vlaams volksvertegenwoordiger Els Ampe (Open Vld) zouden beleidsmakers mits de nodige inspanningen het lerarenberoep terug aantrekkelijker kunnen maken. In Studio Vlaams Parlement stelt ze voor om de overbodige regeltjes te schrappen en de scholen meer autonomie te geven.

Ook deze week staat het nijpende lerarentekort hoog op de politieke agenda. Sommige scholen schrappen examens omdat de leerlingen niet genoeg les gekregen hebben. Leerkrachten vallen uit en scholen vinden niet de gepaste vervanging. In de Brusselse scholen is het lerarentekort, tussen september en het einde van de paasvakantie, zelfs met de helft gestegen. Dat meldt het Katholiek Onderwijs Vlaanderen. “Dat zet een enorme druk op de kwaliteit van ons onderwijs. Wij willen allemaal het beste onderwijs voor onze kinderen maar dan moeten er wel leerkrachten voor de klas staan”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Els Ampe (Open Vld). “Het is jammer dat we met corona niet het momentum hebben aangegrepen om veel meer lessen op video op te nemen. Als je video’s zou opnemen van bepaalde lessen met de beste leerkrachten, dan kan je tenminste die opname tonen wanneer een leerkracht afwezig is. We hebben daar de technologische trein wel wat gemist.”

Opmerkelijk is dat de Nederlandstalige scholen in Brussel een groot tekort hebben aan leerkrachten Frans. Hoe komt dit? “Men ging er altijd vanuit dat 90 procent van de Brusselaars Franstalig is. Maar de situatie vandaag is: 10 procent Nederlandstaligen, 30 à 40 procent Franstaligen en al de rest spreekt thuis een andere taal. Ze spreken misschien wel Frans of Nederlands, maar hun moedertaal is een andere taal. Dat maakt het natuurlijk moeilijk om later Brusselse leerkrachten te vinden die Frans of Nederlands kunnen onderwijzen”, stelt Ampe vast.

Scroll to top