Search in Vlaams Parlement

Het is Mieke Schauvliege (Groen) die de bal aan het rollen bracht in het PFOS-dossier. Al geruime tijd kaartte ze aan dat de afbakening van de afgraafwerken op Linkeroever niet correct verliep. Samen met journalist Jan De Meulemeester kijkt ze terug op een bewogen jaar. Een jaar dat vooral gedomineerd werd door de coronacrisis, maar waarin Schauvliege ook haar thema’s op de regeringstafel kon leggen.  

Sinds 2000 zetelt Mieke Schauvliege (Groen) in de gemeenteraad van Aalter. Maar het is haar eerste legislatuur op het nationale niveau. “Ik zie heel veel gelijkenissen tussen dat lokale en nationale niveau. Ik kom natuurlijk uit een gemeente waar de burgemeester Pieter De Crem (voormalig federaal minister, n.v.d.r) is. Mijn politieke opponent brengt die nationale politiek ook wel lokaal. Ik ben dus de klappen van de zweep gewoon. Maar wat mij vooral opvalt aan dat nationale niveau, is de traagheid van de beslissingen die genomen worden. Het is moeilijk om in dit huis snel en resultaatsgericht te werken.”

Maar Schauvliege stelt vast dat door lang genoeg op dezelfde nagel te blijven kloppen er toch vooruitgang wordt geboekt. “Ik ben bijvoorbeeld diegene die het PFOS-dossier op de politieke agenda heeft gezet. Maar ook de hele discussie rond het stikstofdossier heb ik als eerste aangekaart.  Door steeds op hetzelfde te blijven hameren, bereik je toch wel iets.”

Is de ‘woke’-beweging gevaarlijk?

Eind december publiceerde Vlaams minister van Gelijke Kansen Bart Somers (Open Vld) een opiniestuk over de ‘woke’-beweging waar veel reactie op kwam. Somers vreest dat door de beweging de vrijheid onder druk komt te staan. Schauvliege is het daar helemaal niet mee eens. “Het plat relativeren van discriminatie, racisme, ... mogen we niet doen. Het is belangrijk om die problematiek onder de aandacht te blijven houden en daar acties rond te ondernemen. We moeten daar aandacht aan blijven besteden. In die zin ben ik dan ook fier om ‘woke’ te zijn. De uitspraken die Somers gedaan heeft, werken net de polarisatie in de hand.”

PFOS-saga

Vlaams minister voor Leefmilieu en Omgeving Zuhal Demir (N-VA) verraste in juni vriend en vijand toen ze suggereerde om een parlementaire onderzoekscommissie omtrent de PFOS-vervuiling in Zwijndrecht op te richten. Dat antwoordde ze op een vraag van Mieke Schauvliege (Groen).  Schauvliege kaartte de problematiek al enige tijd aan. “Op dit moment hebben we onvoldoende zicht op wat bedrijven produceren. De administratie verleent vergunningen op basis van de informatie die en bedrijf aanlevert. Bedrijven die het goed menen doen dat goed, maar er zijn ook bedrijven die de kantjes er vanaf lopen. We moeten deze fouten in het beleid oplossen. Want op dit moment zijn sommige bedrijven nog steeds aan het vervuilen en dat moet echt stoppen.”  

Scroll to top