Search in Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement keurde tijdens de plenaire vergadering van 20 oktober het nieuwe erkenningsdecreet voor lokale geloofsgemeenschappen goed. In ruil voor Vlaamse steun en erkenning, zullen lokale geloofsgemeenschappen voortaan eerst moeten voldoen aan een aantal specifieke voorwaarden. Bovendien komt er een nieuw controleorgaan dat de werking van de geloofsgemeenschappen zal screenen.

Blijf op de hoogte van nieuws van het Vlaams Parlement

Voor wat, hoort wat

Het nieuwe goedgekeurde decreet bepaalt onder meer wat er van lokale geloofsgemeenschappen verwacht wordt in ruil voor de officiële erkenning door Vlaanderen. Zo mag er geen buitenlandse inmenging en financiering zijn. Voldoet een lokale geloofsgemeenschap aan alle voorwaarden, dan kan die erkend worden. Dankzij die erkenning  krijgt de geloofsgemeenschap meer rechtszekerheid. 

Screening door nieuw controleorgaan

Als een lokale geloofsgemeenschap erkenning wil aanvragen, moet ze eerst een traject van vier jaar afleggen. Tijdens dit traject zal de gemeenschap grondig gescreend worden door een gespecialiseerde informatie- en inspectiedienst die hier speciaal voor wordt opgericht.

Stemmingen

De meerderheidsfracties N-VA, CD&V en Open VLD stemden voor het ontwerp van decreet.  Vanuit de oppositie stemde enkel de Vooruitfractie voor. Groen onthield zich en Vlaams Belang en PVDA stemden tegen.

Herbekijk de bespreking en de stemming van dit decreet

Scroll to top