Search in Vlaams Parlement

Op 24 februari viel het Russische leger, na maanden van spanningen, zijn buurland Oekraïne binnen. Deze inval veroorzaakte een vluchtelingenstroom richting het Westen, en naar schatting tienduizenden mensen zouden een onderkomen zoeken in Vlaanderen. De Vlaamse Regering richtte een taskforce noodopvang op voor vluchtelingen uit Oekraïne, en er komen ook nooddorpen voor deze vluchtelingen. Over deze noodopvang wisselen de leden van de commissie Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering van gedachten met minister Bart Somers en met Jeroen Windey, administrateur-generaal van het Agentschap Binnenlands Bestuur.

En naar aanleiding van de ontwikkelingen in de regio wisselen de leden van de commissie Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme met minister-president Jan Jambon van gedachten over deze oorlog.

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme

Scroll to top