“Er moet een pandemiebeleid uitgewerkt worden.” Dat zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers (CD&V) in een eindejaarsgesprek met journalist Jan De Meulemeester. Ook in 2021 beheerste de strijd tegen het coronavirus ons dagelijks en professioneel leven. Een strijd die volgens Schryvers nog niet gewonnen is.   

Blijf op de hoogte van nieuws van het Vlaams Parlement

Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers is al 30 jaar actief binnen de CD&V. Sedert 2009 zetelt ze in het Vlaams Parlement. Daar zet ze als lid en voormalig voorzitter van de commissie Welzijn mee haar schouders onder het beleid. Een beleid dat deze legislatuur volledig overheerst wordt door de coronacrisis. “We hadden gehoopt dat het coronavirus zou wegebben dit jaar, maar de agenda is weer volledig bepaald door corona”, zegt Schryvers.

Haar minister, Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V), kreeg sinds het begin van de coronacrisis heel veel kritiek over zich heen. Volgens de oppositie reageert de minister keer op keer te laat. Een kritiek die Schryvers onterecht vindt. “Begin oktober riep minister Beke al op om een veralgemeende boosterprik te laten zetten bij de mensen. De federale regering was er toen zelfs nog niet mee bezig. Had het alleen aan Beke gelegen, dan was het allemaal een ‘beke’ sneller gegaan. Dus ik vind het verwijt dat Beke altijd te laat komt onjuist.”

Fraude bij contactonderzoek

De contactopsporing in de strijd tegen het coronavirus wordt uitgevoerd door zes callcentra: IPG, Call-IT, In2Com (verenigd in Koramic2engage), Callexcell, N-Allo en Yource-Group. In 2021 kwam aan het licht dat in een van deze bedrijven, namelijk Yource-Group, een deel van de medewerkers die officieel ingeschreven waren als contacttracers andere opdrachten uitvoerden. En dit op kosten van de Vlaamse overheid. “Een pure schande. Hier zijn geen andere woorden voor”, zegt Schryvers.

Schryvers vindt dat er een pandemiebeleid moet uitgewerkt worden, waarin ook de contactopsporing wordt opgenomen. “Tot op heden is de contactopsporing ontstaan uit een crisissituatie en moet het contract steeds opnieuw verlengd worden. Maar we moeten durven de vraag stellen hoe de contactopsporing in de toekomst er moet uitzien. Wat is het maximum/minimum aantal medewerkers? Gebeurt het beter door de overheid of door een externe partner? Met een pandemiebeleid kunnen we werken aan een meer gestructureerde aanpak van de coronacrisis.”

Ondersteuning en erkenning levenloos geboren kind

Onlangs werd in het Vlaams Parlement een resolutie goedgekeurd die moet zorgen voor een betere ondersteuning van ouders van een levenloos geboren kind. Zo vraagt de resolutie voor een waardige behandeling van de stoffelijke resten en een grotere verspreiding van sterretjesweides. Bovendien moeten zowel ouders als hulpverleners beter geïnformeerd worden over hun rechten en mogelijkheden. “Ook over partijgrenzen heen kan je dingen verwezenlijken die misschien niet de grote politieke thema’s zijn, maar wel belangrijk zijn voor de mensen”, aldus Schryvers.

Scroll to top