Search in Vlaams Parlement

Er worden steeds meer drastische maatregelen genomen in de hoop de corona-uitbraken te beperken. Zo zagen verschillende organisaties geen andere uitweg dan hun evenementen af te gelasten. Daarnaast werd op het Overlegcomité van afgelopen vrijdag beslist om discotheken drie weken te sluiten. “Een premiesysteem voor de eventsector moet terug op tafel liggen, anders zullen sommigen het niet overleven”, zegt Kurt Vanryckeghem (CD&V).

(lees verder onder de video)

De coronacijfers in Vlaanderen blijven oplopen. Gemeenten zien zich genoodzaakt om georganiseerde activiteiten te schrappen om zo het aantal coronabesmettingen in te dijken. Maar de eventsector vindt dat ze onevenredig hard getroffen wordt. Ze hoopt dan ook dat de regering met bijkomende steunmaatregelen over de brug komt. “Artiesten werden geboekt, zalen afgehuurd, … Dat heeft gigantisch veel geld gekost. Als er geen compensatiemaatregelen komen, dan zullen sommige vzw’s of bedrijven in faling moeten gaan”, zegt Vanryckeghem.

Scroll to top