“Het is moeilijk een begroting te maken in een tijd van totale onvoorspelbaarheid.” Dat zegt CD&V-fractieleider Peter Van Rompuy in een gesprek met journalist Jan De Meulemeester. Volgens Van Rompuy blijft de essentie in de begroting wel overeind, namelijk: het terugdringen van het structurele tekort, het vrijwaren van investeringen in de zorg en het economisch herstel laten plaatsvinden.

Blijf op de hoogte van nieuws van het Vlaams Parlement

Het coronavirus gooit roet in het eten en ook in de Vlaamse begroting. De uitgaven zijn door de coronacrisis gestegen en er werd ook meer geïnvesteerd om het Vlaamse relanceplan te verwezenlijken. Met de nieuwe begroting hoopt de Vlaamse regering alsnog een rem te zetten op de ontspoorde schuldenberg. “Het motto is: verwacht het onverwachte. We hebben een begroting ingediend in september, wanneer we allemaal nog hoopten dat we het postcorona tijdperk zouden ingaan. En vandaag (woensdag 22 december 2021, n.v.d.r.), net na de vierde golf, debatteren en stemmen we over de begroting “, kaart Peter Van Rompuy (CD&V) aan. “Momenteel worden we geconfronteerd met de omikronvariant. Sommigen noemen het de vijfde golf, anderen zeggen dat er een muur op ons afkomt en nog anderen halen aan dat het een gratis vaccin zou kunnen zijn. Ook voor de politiek is het heel moeilijk om een analyse te maken.”

Jaarlijks maakt de Vlaamse Regering de begroting op. Het is een inschatting van de te verwachten inkomsten en uitgaven van de Vlaamse overheid van het volgende jaar, en het is een momentopname. Zo kan de begroting eventueel worden bijgestuurd via een begrotingscontrole in het voorjaar. “De stijgende energieprijzen, de hoge inflatie,... zijn allemaal factoren waarvan we de impact niet zo goed kunnen inschatten. Het kan dus best zijn dat we in de komende maanden verplicht worden steunmaatregelen te nemen. Ik hoop van niet, maar we zijn er klaar voor als het moet”, zegt Van Rompuy.

Scroll to top