Search in Vlaams Parlement

Naar aanleiding van Rerum Novarum, op donderdag 25 mei, nodigde Marc Van de Looverbosch de voorzitter van Beweging.net, Peter Wouters, uit voor een uitgebreid gesprek. Bestaat de katholieke zuil nog? En kan Sammy Mahdi cd&v nog redden? Marc Van de Looverbosch legt het voor aan Peter Wouters.

Beweging.net is in juni 2014 ontstaan uit de grondvesten van het ACW (het Algemeen Christelijk Werknemersverbond), de koepel van christelijke werknemersorganisaties in Vlaanderen. En naar jaarlijkse gewoonte viert de christelijke arbeidersbeweging op Rerum Novarum feest. Dit jaar stond de koopkracht als thema centraal. “Koopkracht staat bij iedereen bovenaan de agenda, dus ook bij ons. Er werden verschillende inspanningen geleverd om de koopkracht overeind te houden, maar deze inspanningen verarmen ook onze overheid. De overheid betaalt de gevolgen van de pandemie en de oorlog tussen Rusland-Oekraïne, de werknemer dreigt de dupe te worden van de prijsstijgingen maar daarnaast zien we dat er ook winsten gemaakt worden. Wij vinden dat er hier moet ingegrepen worden”, zegt Peter Wouters, voorzitter van Beweging.net.

De zuil is dood

CM-voorzitter Luc Van Gorp liet onlangs in een interview met Knack weten dat voor hem de zuil al lang dood is. “Ik behoor helemaal niet tot een zuil en ik heb ook geen kleur”, klinkt het. Wouters vindt dat de CM-voorzitter een punt heeft. “Het zuildenken, zeker in de katholieke zuil, komt nauwelijks nog aan bod. Maar ik moet wel zeggen dat onze organisaties nog allemaal de ambitie hebben om in de samenleving nog iets te veranderen. Als ze elkaar daarin vinden dan is dat voor mij niet meer een zuil maar een samenwerking tussen gelijkgezinden”, zegt Wouters.

Van Gorp uitte ook best wel wat kritiek op het huidige politieke systeem. Volgens hem moeten we de democratie herdenken. Ook Peter Wouters wordt soms moedeloos van de politiek. “Het gaat er enorm hard aan toe in de politiek. Voorzitters, volksvertegenwoordigers, ministers,... stoppen er zelfs gewoon mee. Het kan allemaal niet snel genoeg gaan in de politiek en negatieve aandacht is populairder dan positieve aandacht. Dat is een wet geworden en die wet kost carrières.”

De Vlaamse-verliezers-regering

Het traject van de regering Jambon loopt allesbehalve vlekkeloos. Er moeten steeds brandjes geblust worden en de onenigheid tussen de meerderheidspartijen steekt steeds vaker de kop op. “De regeringspartijen hebben allemaal verloren bij de laatste verkiezingen. N-VA was de grootste verliezer maar zelfs dan waren ze onvermijdelijk bij de vorming van de Vlaamse regering”, stelt Wouters vast. “De eerste regeringsteksten die N-VA voorlegde waren geïnspireerd door Vlaams Belang. N-VA heeft ook in de beginfase enorm lang met Vlaams Belang gesproken.  Die sfeer die tijdens de eerste maanden van de onderhandelingen is gelegd, daar zien we vandaag nog altijd de gevolgen van. Dus niet enkel is deze Vlaamse regering een regering van verliezers, maar ze is ook met een valse noot gestart.”

Scroll to top