Search in Vlaams Parlement

De federale regering nam de voorbije dagen initiatieven om de energierekening wat minder zwaar te maken, zoals een verwarmingspremie van 100 euro per aansluiting. Maar sommige Vlamingen zullen die 100 euro toch terugbetalen door de invoering van het capaciteitstarief voor stroom. In Studio Vlaams Parlement geeft Vlaams volksvertegenwoordiger Robrecht Bothuyne (CD&V) meer uitleg.

De energiefactuur blijft nog steeds stijgen. Vorig jaar bedroeg ze gemiddeld 2000 euro, vandaag 5500 euro. Op maandbasis is dat van gemiddeld 166 euro naar 458 euro per maand. Dat is bijna drie keer meer op amper een jaar tijd. Om deze torenhoge facturen te milderen zal de federale regering verschillende maatregelen treffen. Zo komt er een tijdelijke btw-verlaging van 21 procent naar 6 procent op elektriciteit. Daarnaast komt er ook een verwarmingspremie van 100 euro per aansluiting. Verder wordt er nog gewerkt aan de hervorming van de accijnzen. En tot slot wordt het sociaal tarief verlengd tot 30 juni. Ook op Vlaams niveau werkt minister voor Energie Zuhal Demir (N-VA) aan een pakket  maatregelen om de energiefactuur van de Vlamingen verder te verlichten. Zo zal het zogenaamde capaciteitstarief, dat vanaf midden 2022 zou worden ingevoerd, uitgesteld worden. Uit een studie van de Universiteit Gent blijkt namelijk dat het capaciteitstarief een derde van de gezinnen zal opzadelen met een elektriciteitsfactuur die op jaarbasis tussen de 20 en de 100 euro hoger ligt.

“De Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (Vreg) kondigde vorig jaar de invoering aan van het capaciteitstarief voor stroom. De distributienettarieven worden dan niet meer volledig berekend op basis van de afgenomen hoeveelheid elektriciteit, maar wel op basis van het piekverbruik”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Robrecht Bothuyne (CD&V). Maar uit de studie van UGent blijkt dat gezinnen die weinig verbruiken de dupe zullen worden van het nieuwe systeem. Op jaarbasis zouden ze hun factuur met 20 tot 100 euro zien stijgen. “Een derde van de huishouden dreigt negatieve gevolgen hiervan te ondervinden. Voor de sociaal zwakkeren kan dit echt niet door de beugel. We vragen daarom aan de Vreg om het tarief aan te passen”, kaart Bothuyne aan. “Het kan niet zijn dat de Vlaming moet inboeten op comfort. De stappen die we zetten moeten een verbetering zijn voor het leven van elke Vlaming. Mensen die na het werk beginnen te koken, wassen, TV kijken,... mogen daarvoor niet afgestraft worden.”

Scroll to top