Search in Vlaams Parlement

Op haar 39ste werd Vlaams volksvertegenwoordiger Stephanie D’Hose (Open Vld) de 39ste Senaatsvoorzitter. Ze is daarmee de jongste voorzitter ooit, maar wordt zij ook de laatste? Als het van D’Hose afhangt moet er voor 2024 een concreet plan op tafel liggen om de Senaat definitief af te schaffen. In een nieuwe aflevering van ‘Het Gesprek’ doet ze haar plan uit de doeken.    

Begin januari kondigde Vlaams volksvertegenwoordiger en Senaatsvoorzitter Stephanie D’Hose (Open Vld) aan om de Senaat af te schaffen. Volgens haar kan men de Senaat als aparte politieke instelling niet blijven rechtvaardigen. “Toen ik mijn functie als Senaatsvoorzitter opnam, ben ik niet meteen gaan meehuilen met de wolven in het bos die zeiden dat de Senaat moest afgeschaft worden. Ik wou mijn tijd nemen en een evaluatie maken. Na meer dan een jaar moet ik concluderen dat de bevoegdheden van de Senaat niet meer voldoende zijn om dit als een aparte politieke instelling, die 40 miljoen euro per jaar kost, te verantwoorden.”

Sinds het Vlinderakkoord in 2011 werden de bevoegdheden van de Senaat ingeperkt. D’Hose wil nu nagaan wie de resterende taken kan overnemen en of het gebouw voor andere doeleinden kan gebruikt worden. “Er zijn een aantal partijen die een burgerparlement voorstellen of een democratische controle op het Overlegcomité. Dus laat ons stellen dat de debatten geopend zijn.” Volgens D’Hose is er voldoende politiek draagvlak om de instelling af te schaffen. Zo werden er al aftastende gesprekken gevoerd met de verschillende partijen. “De meeste Vlaamse politieke partijen zijn van mening dat de Senaat moet afgeschaft worden en willen nadenken over mogelijke alternatieven. Maar aan Franstalige kant leeft het debat wat minder. De inrichting van een efficiënte staat, een staatshervorming, is iets dat in Vlaanderen heel fel leeft, maar niet echt in Wallonië.”

Ontmoetingsplaats

Volgens politiek analist Guy Tegenbos is de Senaat net de uitgelezen plek om debatten te voeren. Hij vindt het dan ook teleurstellend dat D’Hose de handdoek in de ring gooit. D’Hose begrijpt de kritiek, maar blijft achter haar standpunt staan. “De praktijk zegt dat het heel moeilijk is om in dit land, boven partijen heen, een langetermijnperspectief te ontwikkelen. Wij maken bijvoorbeeld informatieverslagen op die vervolgens worden neergelegd in de verschillende parlementen, maar ze doen er niets mee. Men blijft te veel in de waan van de dag en de partijpolitiek.”

Sluiting cultuursector

Naast Senaatsvoorzitter is Stephanie D’Hose ook Vlaams volksvertegenwoordiger. Ze zet zich hierbij vooral in in de commissie Cultuur. D’Hose vond de beslissing (net voor Kerstmis) om de cultuursector te sluiten onbegrijpelijk. “De beslissingen van het Overlegcomité zijn collectief en je kan daarbij niet alle pijlen richten op de minister van Cultuur Jan Jambon. Er is een collectieve beslissing gebeurd, een collectieve fout, goed dat die achteraf is rechtgezet.”

(CDF)

Scroll to top