Search in Vlaams Parlement

Vlaams volksvertegenwoordiger Axel Ronse (N-VA) vindt het onbegrijpelijk dat er geen noemenswaardige activeringsmaatregel in de arbeidsdeal zit. “De federale regering maakt het ons zeer moeilijk om het personeelstekort in Vlaanderen aan te pakken”, klinkt het. In Studio Vlaams Parlement haalt hij scherp uit naar de federale regering.

De federale regering bereikte deze week een akkoord over de zogenoemde arbeidsdeal. Met deze deal wil de federale regering de werkzaamheidsgraad tegen 2030 opkrikken tot 80 procent. Dit betekent concreet dat 600.000 extra mensen geactiveerd moeten worden. Daarbij wordt gekeken naar de regio’s, deze zijn namelijk bevoegd voor het activeringsbeleid. Maar Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) kaart aan dat Vlaanderen een werkzaamheidsgraad heeft van 75 procent, Wallonië 64 procent en Brussel 61 procent. Ze vindt het daarom jammer dat haar federale collega’s geen werk hebben gemaakt van een asymmetrisch arbeidsmarktbeleid, omdat de noden immers anders zijn in Vlaanderen dan in Wallonië. “Nochtans hebben we dat gevraagd. Er staat niets in de deal dat Vlaanderen kan helpen om de inactieven te activeren”, klinkt het.

Lege doos

Vlaams volksvertegenwoordiger Axel Ronse (N-VA) gaat nog een stapje verder. Hij vindt de arbeidsdeal van regering De Croo een ‘lege doos’. “In Vlaanderen zijn er 250.000 langdurig zieken, van wie er veel graag actief zouden zijn. Nu duurt het soms anderhalf jaar alvorens een terugkeer naar het werk ter sprake komt. Het federale niveau verbiedt ons om samen met die mensen te bekijken of werkhervatting mogelijk is.” Volgens Ronse maakt de federale regering het de Vlaamse regering bijna onmogelijk om het personeelstekort in Vlaanderen aan te pakken. “72.000 vacatures raken niet ingevuld in Vlaanderen, terwijl er 625.000 Belgen inactief zijn en een beroepsactieve leeftijd hebben. Deze krijgen allemaal een uitkering. Zo kan het niet verder. We zijn op die manier onze sociale zekerheid compleet aan het kapotmaken, we zijn ervoor aan het zorgen dat bepaalde bedrijven uit België wegtrekken.”

Relevante themas

Thema Economie

Economie

Thema Werk

Werk

Scroll to top