De documentairereeks ‘Het verhaal van Vlaanderen’ met Tom Waes werd al uitvoerig besproken in de media. In het Vlaams Parlement was de reeks eveneens voer voor enkele vragen om uitleg, meer bepaald in de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media. Hoeveel bedroegen de subsidies voor de reeks? En heeft de reeks tot doel de Vlaamse identiteit in de verf te zetten? Minister Benjamin Dalle gaf antwoord.

Blijf op de hoogte van nieuws van het Vlaams Parlement

De vraag om uitleg van Chris Janssens (Vlaams Belang) centraliseerde zich rond het thema Vlaamse identiteit en hoe de linkse partijen daar volgens hem tegenaan kijken. “Zonder mij over de inhoud te willen uitspreken, vind ik dat de VRT met ‘Het verhaal van Vlaanderen’ doet wat men van een Vlaamse omroep mag verwachten: onze geschiedenis op een laagdrempelige manier in beeld brengen", zei hij. Naar aanleiding van de kritiek op de docureeks in de media stelde hij de minister volgende vragen: “Hoe reageert de Vlaamse Regering op de kritiek? Was het de bedoeling van deze reeks om de Vlaamse identiteit in de kijker te zetten?”

“Ik heb met plezier naar de eerste afleveringen van ‘Het verhaal van Vlaanderen’ gekeken”, zei commissielid Meyrem Almaci (Groen). “Het is in ieder geval een veelbesproken reeks, die heel wat losmaakt”, voegde ze er nog aan toe. Haar vraag om uitleg voor de minister ging voornamelijk over de financiering van de reeks, namelijk: “Kan u de subsidiebedragen die in de media circuleren bevestigen? Zijn ze juist of verkeerd en zijn ze volledig?” Daarbij vindt ze het opmerkelijk dat er voor de reeks zulke grote budgetten vanuit Vlaanderen werden vrijgemaakt. Voorts vroeg ze zich nog af hoe de titel van de reeks precies tot stand kwam en of er tijdens het maken van de reeks voldoende vrouwelijk talent werd betrokken.

De antwoorden van de minister

Minister Benjamin Dalle kan de docureeks erg waarderen. Volgens hem mag de reeks niet gezien worden als een politiek project: “Men heeft de intentie gehad om op een zeer toegankelijke manier onze geschiedenis in Vlaanderen overzichtelijk te maken.” Dat bepaalde partijen dat linken aan hun politiek project is volgens de minister hun recht, al vindt hij het vreemd om het idee van Vlaamse identiteit sowieso als iets negatiefs te zien. Ook achter de titel ‘Het verhaal van Vlaanderen’ hoort volgens hem geen politieke agenda.

De minister gaf extra toelichting bij de realisatie van de reeks, die overigens gebaseerd is op ‘Het verhaal van Denemarken’ dat in 2017 tot stand kwam. Ook de in Nederland verschenen reeks ‘Het verhaal van Nederland’, die vorig jaar op televisie kwam, is daarop gestoeld. De minister wees erop dat de makers van de reeks, het productiehuis ‘De Mensen’, reeds in 2019, nog voor de vorming van de huidige Vlaamse Regering, het idee voor de reeks voorstelden aan de VRT.

Voor wat betreft de financiering van de reeks gaf hij mee dat het productiehuis zelf op zoek ging naar partners en overheden om het project financieel rond te krijgen. “Het is dus niet zo dat ikzelf of collega’s in de regering hebben gezegd dat we zo’n programma willen en daar geld voor willen voorzien”, zei hij hierover. De subsidies zijn volgens de minister te rechtvaardigen omdat het een ambitieus project was, dat naast een audiovisuele waarde ook relevant is voor het imago van Vlaanderen en nuttig kan zijn in het onderwijs en in de toeristische sector.

De Vlaamse financiering voor de reeks lichtte hij als volgt toe: “Ik zag in een aantal krantenartikelen een bedrag van 2,4 miljoen euro. Dat klopt niet. Het bedrag is 2 miljoen euro. Er is 250.000 euro voorzien vanuit Toerisme Vlaanderen, 300.000 euro vanuit Kanselarij en Bestuur, 400.000 euro vanuit Onderwijs en 150.000 euro vanuit Cultuur.” Daarnaast kreeg de reeks nog 500.000 euro steun van het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) en 400.000 euro via Screen Flanders.

De minister beantwoordde ook nog de vraag van Meyrem Almaci over het inzetten van vrouwelijk talent bij de productie van de reeks: “Bij een steunaanvraag bij het VAF moet een producent aangeven hoe hij wil inzetten op inclusie en diversiteit. De VRT liet weten dat de producent dat gedaan heeft. Veel vrouwelijke professionals hebben meegewerkt aan de totstandkoming van de reeks.” De minister duidde nog de visie van het VAF op inclusie, die afhankelijk van het project op uiteenlopende manieren kan gerealiseerd worden: in de makersploeg, de personages, de verhalen, het doelpubliek …

Afsluiten deed de minister als volgt: “In ‘De Morgen’ las ik: ‘Waarom hebben ze die reeks niet gewoon Tijdreizen Waes genoemd? Dan was al die heisa er niet geweest.’ Als dat de essentie van de discussie is, dan ga ik ervan uit dat er belangrijkere beleidsmatige discussies te voeren zijn. Ik denk dat hier de publieke omroep exact gedaan heeft wat die moet doen: interessante, relevante content brengen op een zeer toegankelijke manier voor alle Vlamingen.”

Herbekijk het volledige debat

Relevante thema's

Media

Cultuur

Lees verder

Scroll to top