Search in Vlaams Parlement

Door een uitspraak van de Raad van State werden de werken aan de Oosterweelverbinding deels stilgelegd. Op 12 oktober kondigde bouwheer Lantis aan dat de werken kunnen worden hervat. Een VITO-studie toonde immers aan dat oordeelkundig gebruik van de gronden in de vervuilde zones niet leidt tot een toename van PFAS in het grondwater.

Bevoegd minister Lydia Peeters wil met de Vlaamse Regering een ontwerp van decreet indienen zodat een mogelijke, nieuwe schorsing van de werken door de Raad van State kan worden vermeden. Wordt hiermee de onderhandelde oplossing met de buurtbewoners over de gezondheidsrisico’s van het grondverzet opzijgeschoven? Zal Lantis zelf de PFAS-vervuiling op de Oosterweelwerf saneren? En wanneer zullen de werken precies worden hervat? Dat - en meer - staat vandaag, 25 oktober, op de agenda van de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie. Volg de vergadering live vanaf 14u30.

Volg de vergadering live vanaf 14u30

Scroll to top