Search in Vlaams Parlement

De sterke demografische groei in de regio Halle-Vilvoorde heeft grote gevolgen op het vlak van kinderopvang, onderwijscapaciteit, sportvoorzieningen, inburgering- en integratiebeleid, mobiliteitsinfrastructuur, veiligheid en arbeidsmarktondersteuning. Daarom roepen de 35 burgemeesters uit de regio op om de regio Halle-Vilvoorde in zijn geheel te erkennen als centrumregio. Hierdoor zouden ze een beroep kunnen doen op extra middelen om de grootstedelijke uitdagingen, door de nabijheid van Brussel, aan te pakken. Hoe reageert minister Ben Weyts op deze oproep? Hoe wil hij rekening houden met de verzuchtingen van de burgemeesters? Volg de vergadering live op woensdag 4 mei om 9u.

Volg de vergadering live

Relevante themas

Thema Brusselse Rand

Brussel en de Vlaamse Rand

Scroll to top