Cijfers van VDAB tonen aan dat zowel de werkloosheidsgraad als het aantal vacatures stijgen. Al zijn er grote verschillen op te merken tussen de verschillende regio’s. Het lijkt erop dat weinig Brusselse of Waalse werkzoekenden ingaan op Vlaamse jobaanbiedingen. Vlaams minister Jo Brouns kreeg er twee vragen om uitleg over in de Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie.

Blijf op de hoogte van nieuws van het Vlaams Parlement

Berichtgeving van VDAB over de stijgende werkloosheidscijfers was voor commissielid Thijs Verbeurgt (Vooruit) aanleiding voor een vraag om uitleg aan Vlaams minister Jo Brouns. VDAB berichtte over een groter aantal werkzoekenden in december 2022 dan in de maand december van het jaar ervoor. “De waarheid gebiedt te zeggen dat de cijfers niet dramatisch zijn, maar we zien toch een stijging”, zei Thijs Verbeurgt. Dat terwijl er nog nooit zoveel nieuwe vacatures zijn bijgekomen dan in het jaar 2022 het geval was. “Het lijkt voor VDAB steeds moeilijker om deze vacatures ingevuld te krijgen”, gaf hij nog mee. Zijn vragen voor de minister luidden onder andere als volgt: “Minister, hoe kijkt u naar deze cijfers? Hebt u zicht op welke profielen werkzoekend zijn en wat hun specifieke noden zijn? En acht u extra maatregelen vanuit VDAB nodig?”

Ook commissielid Axel Ronse (N-VA) greep in zijn vraag om uitleg terug naar de cijfers van VDAB. Al ging zijn blik ruimer. Hij keek ook naar de werkloosheidsgraad in Wallonië, waar er 215.275 werkzoekenden zijn. “Wat mij opvalt, is dat onze ambitie om een werkzaamheidsgraad van 80 procent te bereiken in sommige Vlaamse regio’s, zoals Oost-Vlaanderen of enkele delen van West-Vlaanderen, al behaald werd”, zei hij. Binnen de commissie werkt hij samen met Maaike De Vreese (N-VA) rond het aantrekken van arbeidskrachten buiten de EU. Hij stelde zich dan ook volgende vraag: “Als er zo veel potentieel zit in Wallonië, waarom moeten we ons dan nog zo hard focussen op het aantrekken van mensen buiten de EU? Moeten we niet vooral proberen de mensen uit Wallonië aan te trekken?”

De antwoorden van de minister

Vlaams minister Jo Brouns ging eerst dieper in op de cijfers: “In 2022 kreeg VDAB inderdaad een recordaantal vacatures binnen. Dat jaargemiddelde verbergt evenwel een tweeledig patroon. Zo was er in de eerste jaarhelft een recordaantal vacatures, terwijl we in de tweede jaarhelft een sterkere daling dan in 2021 optekenden. Sinds november zien we het aantal werkzoekenden weer toenemen. Daarin zit uiteraard een belangrijk effect van een hogere instroom van inburgeraars en Oekraïners, wat goed nieuws is.”

De minister gaf eveneens toelichting bij de verschillende maatregelen om werkzoekenden te ondersteunen. Zo verwees hij naar Orient en de competentiecheck van VDAB, digitale tools die burgers helpen om zich te (her)oriënteren op de arbeidsmarkt. De minister onderstreepte dat in het werkgelegenheidsakkoord werd afgesproken dat VDAB extra middelen krijgt om hun bemiddelingscapaciteit te versterken. Het gaat over 9,5 miljoen euro per jaar. “VDAB optimaliseert zijn aanbod om meer matchings mogelijk te maken. Er wordt volop ingezet op opleiding en werkplekleren”, aldus de minister.

Verder benadrukte de minister nog dat 86 procent van de werkzoekenden een doelgroepkenmerk heeft. Dat zijn mensen die kortgeschoold of ouder zijn, een arbeidshandicap of taalachterstand hebben of een combinatie van kenmerken hebben. “Het is meer dan ooit van belang om ook die mensen alle kansen te geven, en ook onze werkgevers er attent op te maken om met die mensen aan de slag te gaan. Dat is een belangrijke basis voor een volledig inclusieve arbeidsmarkt”, zei de minister hierover.

Over het Waalse potentieel dat richting onze Vlaamse arbeidsmarkt zou kunnen gaan, zei de minister het volgende: “De samenwerking tussen VDAB en le Forem om Waalse werkzoekenden naar Vlaamse vacatures te leiden, loopt al enige tijd. Daarvoor wordt ook gebruikgemaakt van de automatische vacature-uitwisseling, waarbij VDAB zijn knelpuntvacatures bij le Forem laat publiceren.”  Tot slot gaf de minister nog aan dat VDAB en le Forem bezig zijn aan het voorbereidend werk om een vernieuwd samenwerkingsakkoord af te sluiten tussen Vlaanderen en het Waalse Gewest. Met Brussel bestaat er al zo’n akkoord.

Herbekijk het volledige debat

Relevante thema's

Werk

Lees verder

Scroll to top