Justitie en handhaving zijn in België, anders dan in de meeste federale staten, grotendeels federaal geregeld. Sinds de zesde staatshervorming beschikken de deelstaten echter over belangrijke justitiebevoegdheden, waaronder de justitiehuizen, het elektronisch toezicht en het jeugdsanctierecht. Daardoor staat de defederalisering van justitie al langer op de politieke agenda, maar het academisch onderzoek over het onderwerp is eerder beperkt.

Minister Zuhal Demir liet daarom een studie uitvoeren om na te gaan of en hoe de bevoegdheden inzake justitie en handhaving kunnen worden gefederaliseerd. De studie lijst concrete modellen op voor een nieuwe bevoegdheidsverdeling, op basis van een uitgebreide rechtsvergelijkende analyse en een bespreking van de rechtspolitieke argumenten voor en tegen een verdere defederalisering.

Op maandag 8 mei wisselen de leden van de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie van gedachten over deze studie met minister Zuhal Demir, professor Stefan Sottiaux en Arvid Rochtus, coauteurs van de studie, advocaat Renaat Landuyt, Peter Callens van de Orde van Vlaamse Balies, ere-advocaat Paul Van Orshoven en advocaat Jürgen Vanpraet. Volg live vanaf 14.30 uur.

Blijf op de hoogte van nieuws van het Vlaams Parlement

Volg live op maandag 8 mei vanaf 14.30 uur

Relevante thema's

Thema Justitie

Justitie

Lees verder

Scroll to top