Search in Vlaams Parlement

Ondernemers die een pand huren dat niet energie-efficiënt is, betalen door de energiecrisis hogere energiefacturen. Door de verschillende indexeringen stijgen nu ook de huurprijzen voor die panden. Dit deed de vraag rijzen of het voor handelspanden opportuun en werkbaar is om de huurindexering te koppelen aan het EPC-label.

De Sociaal-Economische Raad voor Vlaanderen (SERV) bracht op vraag van de regering hier een advies over uit. De SERV stelt een reguleringsimpactanalyse (RIA) voor, en alternatieven zoals fossielvrije verwarming of andere energie-investeringen en -engagementen. Hoe kijkt minister Jo Brouns naar dit advies? Wil hij de indexering plafonneren? En hoe zal zo’n RIA worden opgemaakt? Dat, en meer, bespreken de leden van de Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie bespreken komende donderdag.

Volg live op donderdag 1 december vanaf 9u30

Scroll to top