Nergens in Europa zijn er zo weinig mensen met een niet-EU afkomst aan het werk als in België. Hoe krijgen we meer allochtonen van buiten de Europese Unie aan de slag? Journalist Marc Van de Looverbosch vraagt het aan Vlaams volksvertegenwoordiger Tom Ongena (Open Vld) in Studio Vlaams Parlement.

Blijf op de hoogte van nieuws van het Vlaams Parlement

Onlangs vond een tweedaagse federale werkgelegenheidsconferentie plaats in Brussel. Het centrale thema op de conferentie was de arbeidsmarktintegratie van personen buiten de EU. Want uit recente cijfers blijkt dat van de 25- tot 64-jarigen met een nationaliteit van buiten de EU in ons land slechts 44 procent aan het werk is. En amper 12 procent zoekt effectief werk. Voor vrouwen zijn de cijfers nog lager. 6 op de 10 allochtone vrouwen zijn niet aan het werk of op zoek naar werk. “De traditionele rollenpatronen zitten vaak ook de jobkansen van vrouwen in de weg. Binnen het inburgeringsbeleid moeten we nieuwkomers, en dus ook vrouwen, meteen naar de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) sturen om ze hopelijk zo op de arbeidsmarkt krijgen. We willen ze proberen los te krijgen van die traditionele rollenpatronen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Tom Ongena (Open Vld).

Maar de kinderopvangplaatsen zijn reeds beperkt in Vlaanderen en Brussel. Als al die vrouwen met een niet-EU afkomst aan werk gaan, dan hebben we misschien een nog grotere kinderopvangcrisis? “Als we de vele openstaande vacatures in de kinderopvang kunnen invullen, bijvoorbeeld door allochtone vrouwen (maar ook door andere mensen), dan lost het probleem zichzelf op”, stelt Ongena vast.

De werkdruk

Het aantal openstaande vacatures blijft alle records slopen. De VDAB zocht eind mei 84.604 mensen om een job in te vullen. Daarnaast blijft ook het aantal langdurig zieken stijgen. “Burn-out is een grote nieuwe pandemie. Het is een groot probleem dat te maken heeft met de werkdruk die te hoog is. Werknemers moeten soms de gaten opvullen die niet opgevuld geraken met nieuw personeel. De arbeidskrapte heeft niet alleen grote gevolgen voor de werkgevers maar ook voor de mensen die momenteel aan het werk zijn”, aldus Ongena. 

Relevante thema's

Thema Werk

Werk

Thema Economie

Economie

Lees verder

Scroll to top