Search in Vlaams Parlement

Activering werkzoekenden en werking VDAB

werk opleiding

Het aantal openstaande vacatures bereikte in 2018 een recordhoogte. Door de krapte op de arbeidsmarkt bleef de activering van werkzoekenden het hele jaar door een actueel thema. De Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid volgde de werking van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) nauwgezet op. Er stonden talrijke vragen om uitleg op de agenda over de manier waarop de VDAB werkzoekenden activeert en zijn arbeidsbemiddelings- en controletaken uitvoert. In maart 2018 bracht de commissie ook een werkbezoek aan de VDAB. Daarbij kwamen de diverse actieplannen en het nieuwe dienstverleningsmodel van de VDAB aan bod. 

Lees en herbekijk

 • Vraag om uitleg over het versnellingsplan voor het activeren van langdurig werklozen van Emmily Talpe aan minister Philippe Muyters

  Lees het verslag en herbekijk de vraag om uitleg

 • Vragen om uitleg over het aanzienlijk aantal ongelezen e-mails met vacatures van VDAB van Emmily Talpe en Axel Ronse aan minister Philippe Muyters

  Lees het verslag en herbekijk de vragen om uitleg

 • Actuele vraag over de aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt van Axel Ronse aan minister Philippe Muyters

  Actuele vraag over de krapte op de arbeidsmarkt en de oproep van Voka om van 2018 het ‘jaar van de arbeidsmarkt’ te maken van Robrecht Bothuyne aan minister Philippe Muyters

  Lees het verslag en herbekijk de actuele vragen

 • Vraag om uitleg over de uitvoering van het controle- en sanctioneringsbeleid van werkzoekenden door VDAB van Emmily Talpe aan minister Philippe Muyters

  Vraag om uitleg over de RVA-cijfers inzake controle en sanctionering van Axel Ronse aan minister Philippe Muyters

  Vraag om uitleg over het gebrekkige controle- en sanctioneringsbeleid bij VDAB van Robrecht Bothuyne aan minister Philippe Muyters

  Vraag om uitleg over de daling van het aantal gesanctioneerde werkzoekenden van Peter Van Rompuy aan minister Philippe Muyters

  Lees het verslag en herbekijk de vragen om uitleg

 • Vraag om uitleg over het aangekondigde arbeidspact en het zogenaamde versnellingsplan voor langdurig werklozen van Emmily Talpe aan minister Philippe Muyters

  Vraag om uitleg over een beter en snellere screening van langdurig werkzoekenden van Yasmine Kherbache aan minister Philippe Muyters

  Vraag om uitleg over de voorstellen voor het aanpakken van de arbeidskrapte van Yasmine Kherbache aan minister Philippe Muyters

  Lees het verslag en herbekijk de vragen om uitleg

 • Actuele vraag over de nieuwe lijst knelpuntberoepen en het beleid ter zake van VDAB van Robrecht Bothuyne aan minister Philippe Muyters

  Lees het verslag en herbekijk de actuele vraag

 • Vraag om uitleg over de kansen op werk na beroepsopleidingen van Robrecht Bothuyne aan minister Philippe Muyters

  Lees het verslag en herbekijk de vraag om uitleg

 • Actuele vraag over de arbeidsmobiliteit tussen het Waalse en Vlaamse Gewest in het licht van de samenwerkingsovereenkomst tussen VDAB en Forem van Robrecht Bothuyne aan minister Philippe Muyters

  Actuele vraag over het pact om meer Waalse werknemers naar Vlaanderen te halen van Emmily Talpe aan minister Philippe Muyters

  Actuele vraag over het pact om meer Walen in Vlaanderen te laten werken en de versoepeling van de taalvoorwaarde Nederlands van Stefaan Sintobin aan minister Philippe Muyters

  Actuele vraag over de vernieuwde samenwerking tussen Wallonië en Vlaanderen om de arbeidsmarktkrapte tegen te gaan van Axel Ronse een minister Philippe Muyters

  Lees het verslag en herbekijk de actuele vragen

 • Actuele vragen over de invoering van een gemeenschapsdienst voor langdurig werkzoekenden van Axel Ronse en Emmily Talpe aan minister Philippe Muyters

  Lees het verslag en herbekijk de actuele vragen

 • Vraag om uitleg over de beschikbaarheid van 55-plussers voor de arbeidsmarkt van Emmily Talpe aan minister Philippe Muyters

  Lees het verslag en herbekijk de vraag om uitleg

 • Vraag om uitleg over werkgevers die geen sollicitatiefeedback geven van Axel Ronse aan minister Philippe Muyters

  Lees het verslag en herbekijk de vraag om uitleg

 • Vraag om uitleg over een nieuw samenwerkingsakkoord tussen VDAB en Actiris inzake interregionale arbeidsmobiliteit

  Lees het verslag en herbekijk de vraag om uitleg

 • Vraag om uitleg over onderzoek naar de ervaringen van VDAB-consulenten bij controle en bemiddeling van Robrecht Bothuyne aan minister Philippe Muyters

  Lees het verslag en herbekijk de vraag om uitleg
 • Vraag om uitleg over het tenderbeleid bij VDAB van Robrecht Bothuyne aan minister Philippe Muyters

  Lees het verslag en herbekijk de vraag om uitleg

 • Actuele vraag over het interfederaal plan tegen de krapte op de arbeidsmarkt van Axel Ronse aan minister Philippe Muyters

  Actuele vraag over de Vlaamse inbreng in de interfederale arbeidsdeal tegen arbeidskrapte van Emmily Talpe aan minister Philippe Muyters

  Actuele vraag over de arbeidsdeal en de interfederale samenwerking in de strijd tegen arbeidskrapte van Robrecht Bothuyne aan minister Philippe Muyters

  Actuele vraag over de arbeidsdeal van premier Charles Michel van Chris Janssens aan minister Geert Bourgeois

  Lees het verslag en herbekijk de actuele vragen

 • Vraag om uitleg over de kliklijn van VDAB Limburg en Voka (Vlaams netwerk van ondernemingen) van Yasmine Kherbache aan minister Philippe Muyters

  Vraag om uitleg over het meldpunt waar werkgevers feedback kunnen geven over het sollicitatiegedrag van werkzoekenden van Imade Annouri aan minister Philippe Muyters

  Lees het verslag en herbekijk de vragen om uitleg

 • Actuele vraag over de arbeidsdeal om meer mensen aan het werk te krijgen van Yasmine Kherbache aan minister Philippe Muyters

  Actuele vraag over de voorstellen van premier Michel met betrekking tot de arbeidsdeal op het Overlegcomité

  Lees het verslag en herbekijk de actuele vragen

 • Vraag om uitleg over vooroordelen bij werkgevers ten opzichte van sollicitanten die worden doorgestuurd naar VDAB van Axel Ronse aan minister Philippe Muyters

  Vraag om uitleg over doorverwijzingen van werkzoekenden naar openstaande vacatures door VDAB van Imade Annouri aan minister Philippe Muyters

  Vraag om uitleg over de negatieve houding van werkgevers ten aanzien van sollicitanten die door VDAB worden gestuurd van Emmily Talpe aan minister Philippe Muyters

  Vraag om uitleg over de studie over doorverwijzingen van werkzoekenden naar openstaande vacatures door VDAB van Sonja Claes aan minister Philippe Muyters

  Vraag om uitleg over de voor werkgevers beperkte aantrekkelijkheid van werkzoekenden die door VDAB worden doorverwezen van Robrecht Bothuyne aan minister Philippe Muyters

  Lees het verslag en herbekijk de vragen om uitleg

 • Vraag om uitleg over het lage aantal vacatures dat VDAB aan werkzoekende 55-plussers bezorgt van Yasmine Kherbache aan minister Philippe Muyters

  Vraag om uitleg over het voornemen om SWT-ers te activeren van Emmily Talpe aan minister Philippe Muyters

  Vraag om uitleg over het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag van Imade Annouri aan minister Philippe Muyters

  Vraag om uitleg over de activering van SWT-ters van Robrecht Bothuyne aan minister Philippe Muyters

  Lees het verslag en herbekijk de vragen om uitleg
Scroll to top