Search in Vlaams Parlement

Aanpak van de coronacrisis in het beleidsveld Wonen

wonen

De commissie heeft voorstellen van resolutie van oppositieleden om de gevolgen van de coronacrisis voor kwetsbare huurders te milderen, verworpen. Over de invoering van een tijdelijk verbod op uithuiszettingen argumenteerde de meerderheid dat er maar zeer weinig uithuiszettingen zijn en dat plaatsbezoeken voor het huren van een woning weer mogelijk zijn na de eerste coronagolf. Volgens de meerderheid was de inzet van de ongebruikte middelen van het Fonds ter bestrijding van de uithuiszettingen (FBUH) voor het toekennen van een tijdelijke huurpremie aan private huurders die minstens twee jaar op een sociale woning wachten, geen duurzame oplossing en is het FBUH een selectiever instrument.

Het Vlaams Parlement gaf de Vlaamse Ombudsdienst tijdens de eerste coronagolf een coronagebonden, tijdelijke bemiddelingsopdracht bij woninghuurovereenkomsten. Daarover heeft de commissie minister van Wonen Matthias Diependaele en de Vlaamse ombudsman gehoord.

De voorbije jaren zijn de prijzen van woningen sterk gestegen en de coronacrisis heeft die tendens alleen maar versterkt, hoewel de afschaffing van de woonbonus in Vlaanderen mogelijk een prijsverlagend effect heeft. Daarover heeft de commissie van gedachten gewisseld met vertegenwoordigers van het Steunpunt Wonen, Fednot en de Nationale Bank van Belgiƫ.

Een verzoekschrift over de terugvordering van vaste kosten voor studentenhuur tijdens code rood werd in de commissie alleen door Vooruit gesteund. De federale verplichting voor studenten om een vaste verblijfplaats te kiezen tijdens de eerste lockdown, is echter opgeheven. De meerderheid oordeelde dat studenten nu mogen kiezen waar ze verblijven en dus niet-gemaakte kosten kunnen bewijzen.

Lees en herbekijk

 • Vraag om uitleg van Tom De Meester aan minister Matthias Diependaele over de stijgende woningprijzen (22 oktober 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg van Vera Jans aan minister Matthias Diependaele over de nood aan een regeling voor kwijtschelding van verbruikskosten van kotstudenten (22 oktober 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg van Maxim Veys aan minister Matthias Diependaele over de stijgende discriminatie op de woningmarkt tijdens de coronacrisis (12 november 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

Lees het voorstel van resolutie

Herbekijk de bespreking in de plenaire vergadering op 12 november 2020 en lees het verslag: verzoek tot spoedbehandeling en verwijzing naar de commissie

Herbekijk de bespreking in de commissie op 26 november 2020 en lees het verslag

 • Actuele vraag om uitleg van Sarah Smeyers aan minister Matthias Diependaele over de plaatsbezoeken bij verkoop of verhuur van woningen (18 november 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg van Mercedes Van Volcem aan minister Matthias Diependaele over de invloed van de coronacrisis op de woningmarkt in 2020 (14 januari 2021)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Gedachtewisseling over het eindrapport van de Vlaamse Ombudsdienst over coronagebonden bemiddeling in private huur, met minister Matthias Diependaele en vertegenwoordigers van de Vlaamse Ombudsdienst (14 januari 2021)

Herbekijk de gedachtewisseling en lees het verslag

 • Vraag om uitleg van Maaike De Rudder aan minister Matthias Diependaele over de oproep van het Netwerk tegen Armoede voor betaalbaar (sociaal) wonen (4 februari 2021)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

Lees het voorstel van resolutie

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vragen om uitleg aan minister Matthias Diependaele (11 maart 2021)
  • van Maxim Veys over de stijging van de woningprijzen
  • van Mercedes Van Volcem over de stijgende vastgoedprijzen in de centrumsteden
  • van Mercedes Van Volcem over het onderzoek van het Steunpunt Wonen naar het effect van de coronacrisis op de woonsituatie in Vlaanderen
  • van Adeline Blancquaert over de conclusies van het webinar 'Wonen na corona'

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Verzoekschrift over terugvordering van vaste kosten voor studentenhuur tijdens code rood (11 maart, 22 april en 12 mei 2021)

Herbekijk de bespreking in de commissie op 11 maart 2021 en lees het verslag

Herbekijk de bespreking in de commissie op 22 april 2021 en lees het verslag

Herbekijk de bespreking in de plenaire vergadering op 12 mei 2021 en lees het verslag

 • Gedachtewisseling over de stijging van de woningprijzen, met vertegenwoordigers van het Steunpunt Wonen, Fednot en de Nationale Bank van BelgiĆ« (29 april 2021)

Herbekijk de gedachtewisseling en lees het verslag

 • Vraag om uitleg van Tom De Meester aan minister Matthias Diependaele over woningen voor grote gezinnen aan de onderkant van de huurmarkt (6 mei 2021)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg van Tom De Meester aan minister Matthias Diependaele over de evolutie van het sociale woningbestand (20 mei 2021)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Actuele vragen aan minister Matthias Diependaele (16 juni 2021)
  • van Vera Jans over de wachtlijsten voor een sociale woning
  • van Adeline Blancquaert over de cijfers van de VVSG betreffende de uithuiszettingen
  • van Tom De Meester over de aangroeiende wachtlijsten voor sociale woningen
  • van Allessia Claes over het voorkomen van uithuiszettingen

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg van Sarah Smeyers aan minister Matthias Diependaele over 'fase oranje' voor de woningmarkt (1 juli 2021)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

Scroll to top