Search in Vlaams Parlement

Aanpak van de coronacrisis in het beleidsveld Wonen

corona en wonen

Naar aanleiding van de coronacrisis besloot de Vlaamse Regering onder meer uithuiszettingen tijdelijk te verbieden, het Fonds ter bestrijding van de uithuiszettingen vervroegd in werking te laten treden en de sociale huurprijs bij tijdelijke werkloosheid sneller te herberekenen. De commissie hield daarover twee gedachtewisselingen met minister van Wonen Matthias Diependaele. Er werden ook vragen om uitleg gesteld, onder meer over de huur van studentenkamers.

De plenaire vergadering nam rechtstreeks een voorstel van decreet aan waardoor de Vlaamse ombudsman tijdelijk bevoegd werd om te bemiddelen in private huurgeschillen ten gevolge van de coronacrisis. De commissie besprak dat vervolgens met de minister en met vertegenwoordigers van de Vlaamse Ombudsdienst.

De plenaire vergadering nam ook rechtstreeks een voorstel van resolutie aan over de terugbetaling van niet-gemaakte kosten bij studentenhuisvesting.

Voorts verwierp de commissie een aantal voorstellen van resolutie over de verlenging van de opschorting van uithuiszettingen, het opzeggen van huurovereenkomsten van niet-gebruikte studentenkamers, het sneller inschakelen van het Fonds ter bestrijding van de uithuiszettingen en de uitbreiding van de huurpremie.

Lees en herbekijk

 • Gedachtewisseling over de impact van de coronacrisis op het beleidsveld Wonen (9 april 2020)

Herbekijk de gedachtewisseling en lees het verslag

 • Gedachtewisseling over de aanpak van de coronacrisis in het beleidsveld Wonen (23 april 2020)

Herbekijk de gedachtewisseling en lees het verslag

 • Voorstel van decreet tot wijziging van enkele bepalingen in verband met de selectie en de evaluatie van de kinderrechtencommissaris, de Vlaamse ombudsman en de directeur van het Vlaams Vredesinstituut en tot instelling bij de Vlaamse Ombudsdienst van een coronagebonden bemiddelingsopdracht inzake woninghuurovereenkomsten (6 mei 2020)

Herbekijk en lees:

 • Vragen om uitleg aan minister Matthias Diependaele over de werking van het Fonds ter bestrijding van de uithuiszettingen en over een mogelijk conflict van het fonds met de federale wetgeving (7 mei 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Bespreking van het corona-addendum bij het jaarverslag 2019 van de Vlaamse Ombudsdienst, met Bart Weekers, Vlaams ombudsman, Els Vandensande, onderzoeker Vlaamse Ombudsdienst, en Matthias Diependaele, Vlaams minister van FinanciĆ«n en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed (14 mei 2020)

Lees het corona-addendum

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Voorstel van resolutie over het verlengen van de opschorting van uithuiszettingen tot zes maanden na de civiele noodsituatie als gevolg van het coronavirus (14 mei 2020)

Lees het voorstel van resolutie

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Voorstel van resolutie over de mogelijkheid tot het opzeggen van de huurovereenkomst van een studentenkamer die tijdens de coronacrisis niet wordt gebruikt (14 mei 2020)

Lees het voorstel van resolutie

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Voorstellen van resolutie over de terugbetaling van niet-gemaakte kosten bij studentenhuisvesting en de nood aan sociaal beleid voor studenten in een precaire situatie, en over de terugbetaling van het maandelijkse forfaitaire bedrag voor energie-, water- en internetverbruik aan kotstudenten (20 mei 2020)

Lees het voorstel van resolutie over de terugbetaling van niet-gemaakte kosten bij studentenhuisvesting en de nood aan sociaal beleid voor studenten in een precaire situatie

Lees het voorstel van resolutie over de terugbetaling van het maandelijkse forfaitaire bedrag voor energie-, water- en internetverbruik aan kotstudenten

Herbekijk en lees:

 • Voorstel van resolutie over de tijdelijke heroriĆ«ntatie van het Fonds ter bestrijding van de uithuiszettingen, ter ondersteuning van private huurders tijdens en onmiddellijk na de civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid (4 juni 2020)

Lees het voorstel van resolutie

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Voorstel van resolutie over de tijdelijke uitbreiding van de Vlaamse huurpremie naar alle private huurders op de wachtlijst voor een sociale huurwoning (4 juni 2020)

Lees het voorstel van resolutie

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg aan minister Matthias Diependaele over de onzekerheden bij het huren en verhuren van studentenkamers voor het academiejaar 2020-2021 door eventuele nieuwe coronamaatregelen (11 juni 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg aan minister Matthias Diependaele over het verbod op uithuiszettingen (18 juni 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het woordelijk verslag

 • Vraag om uitleg aan minister Matthias Diependaele over de terugbetaling van niet-gemaakte kosten bij studentenhuisvesting (18 juni 2020)

Herbekijk de bespreking 2020 en lees het verslag

 • Vragen om uitleg aan minister Matthias Diependaele over het tijdelijk verhuren van studentenwoningen voor het academiejaar 2020-2021, en over de onzekerheid bij het aangaan van een huurcontract voor een studentenkamer en nieuwe formules voor het verhuren van studentenkamers (2 juli 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg aan minister Matthias Diependaele over de gevolgen van de coronacrisis voor de bouw van sociale woningen door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (2 juli 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg aan minister Matthias Diependaele over het einde van het tijdens de coronacrisis ingevoerde verbod op uithuiszettingen (23 juli 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

Scroll to top