U bent hier

Te gast in het parlement: Studiedag VAD voor naastbetrokkenen, begeleiders en hulpverleners van problematische gamers

De Vlaamse Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen vzw organiseert een studiedag voor naastbetrokkenen, begeleiders en hulpverleners van problematische gamers. Er wordt aandacht besteed aan de vragen en de bezorgdheden van deze naastbetrokkenen en ondersteuningsmogelijkheden worden belicht.
Logo VAD