U bent hier

Persbericht: Vlaams Parlement debatteert over het beleid Nederlands als tweede taal

Op dinsdag 3 mei zal de Commissie voor Bestuurszaken tijdens haar vergadering in het bijzonder aandacht hebben voor het thema NT2, Nederlands als tweede taal. Een onderwerp dat door de toenemende instroom van personen met buitenlandse herkomst bijzonder actueel is. Concrete aanleiding voor dit debat zijn een recent rapport van de Onderwijsinspectie en de conceptnota ‘Uitbouw van een slagkrachtig NT2-beleid’ van de Vlaamse Regering.
taallessen