U bent hier

Extra commissievergaderingen commissies Leefmilieu en Landbouw

De Commissies voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn en voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid vergaderen extra over onverdoofd slachten (gedachtewisseling met minister Weyts) en over de prijzen in de landbouwsector (vragen om uitleg aan minister Schauvliege).
Rubenszaal