U bent hier

Te gast in het parlement: Eindcongres Steunpunt Ruimte

Het congres is een gezamenlijke organisatie van het departement Ruimte Vlaanderen en het Steunpunt Ruimte. De nauwe samenwerking tussen die instanties zorgt ervoor dat beleidskeuzes gefundeerd kunnen worden op relevant wetenschappelijk onderzoek. In het congres worden de beleidsrelevante onderzoeksresultaten en conclusies van het onderzoeksprogramma gecommuniceerd, en wordt het debat gestimuleerd rond de mogelijkheden voor beleidsontwikkeling.
Logo Steunpunt Ruimte