U bent hier

Persbericht: Commissie Radicalisering hoort ministers over uitvoering actieplan

Begin dit jaar richtte het Vlaams Parlement een ad hoc commissie op voor de bestrijding van gewelddadige radicalisering. Inmiddels formuleerde deze commissie via een resolutie een reeks aanbevelingen aan de Vlaamse Regering. Ook de regering startte in het kader van een actieplan diverse initiatieven op. De commissie radicalisering organiseert op maandag 9 november een vergadering voor een stand van zaken vanwege de Vlaamse Regering.
radicalisme