U bent hier

Legislatuurverslag Vlaams Parlement 2009-2014: meer instrumenten voor parlementaire controle

Uit het legislatuurverslag van het Vlaams Parlement 2009-2014 blijkt dat de Vlaamse volksvertegenwoordigers over tal van bijkomende instrumenten beschikken om hun parlementaire activiteiten optimaal te kunnen uitvoeren. Enerzijds kunnen zij sneller inspelen op de actualiteit, anderzijds hebben zij meer middelen gekregen om de regering te controleren, zoals het inzagerecht in vertrouwelijke stukken.
Cover legislatuurverslag 2009-2014