U bent hier

Krokusreces

Het Vlaams Parlement is in reces van maandag 24 tot en met vrijdag 28 februari 2020. De commissievergaderingen en de plenaire vergadering hervatten in de week van 2 maart.

De diensten blijven bereikbaar tijdens het reces

Jaarverslag 2017-2018

Jaarverslag 2017-2018 van het Vlaams Parlement met overzicht van de voornaamste thema’s. De belangrijkste parlementaire besprekingen en documenten zijn samengebracht rond die thema's. "In 2017-2018 lag de focus op de transversale thema's alternatieve financiering, burgerparticipatie, deradicalisering, grensoverschrijdend gedrag en klimaatbeleid", aldus voorzitter Jan Peumans. Bekijk ook de info over de statistieken onderaan de lijst met thema's.
Opening parlementair jaar 25 september 2017

Meer informatie