U bent hier

Inschrijving 11 juliviering 2018 - Registration for 11th July Celebration 2018

Feestdag van de Vlaamse Gemeenschap

Woensdag 11 juli 2018 van 11u00 tot 14u30
Stadhuis Brussel, Grote Markt

U ontving een persoonlijke uitnodiging voor de 11 juliviering van het Vlaams Parlement. Op deze pagina kunt u uw aanwezigheid bevestigen. 
U krijgt na inschrijving een bevestigingsmail enkel ter informatie. 

Op de dag zelf dient u zich aan te bieden met uw persoonlijke uitnodigingskaart.

Het programma van de 11 juliviering ziet er als volgt uit:

 • 10u30 Deuren open
 • 10u45 Verwelkoming door voorzitter Jan Peumans, de leden van het Vast Bureau en de secretaris-generaal
 • 11u30 Welkomstwoord door Philippe Close, burgemeester Stad Brussel en door Els Ampe, schepen van Nederlandstalige Aangelegenheden Stad Brussel
 • 12u00 Toespraak door voorzitter Jan Peumans
 • 12u30 Receptie
 • 14u30 Einde

U wenst zich te verontschuldigen? info@vlaamsparlement.be

Day of the Flemish Community

Wednesday 11th July 2018 from 11 am to 2.30 pm
Brussels City Hall, Grand Place

You received a personal invitation to the 11th July Celebration of the Flemish Parliament. You can confirm your attendance on this page. 
After registration you will receive a confirmation e-mail for information purposes only.

On the day itself, you must present your personal invitation card.

The 11th of July celebration programme:

 • 10.30 am Doors open
 • 10.45 am Welcome by Jan Peumans, Speaker, the members of the Bureau and the Secretary-General
 • 11.30 am Welcome speech by Philippe Close, Mayor of the City of Brussels and by Els Ampe, Alderwoman of the City of Brussels for Dutch-Language Affairs
 • 12.00 noon Speech by Speaker Jan Peumans
 • 12.30 noon Reception
 • 2.30 pm End

You wish to be apologised?  info@vlaamsparlement.be

 

Uw persoonlijke code vindt u op uw persoonlijke uitnodigingskaart.
You can locate your unique number on your personal invitation card.

Uw e-mailadres wordt enkel gebruikt in het kader van de organisatie van de 11 juliviering.
Your email address will only be used in connection with the organisation of this event.