Agenda

Dossiers in de kijker

Illustratie bij dossier Begroting 2020

Dossier

Begroting 2020

In dit dossier leest u uit welke documenten de begroting voor 2020 is samengesteld hoe het parlement de begroting behandelt en wat de meest recente evoluties van de begrotingsbesprekingen.zijn.
Illustratie bij dossier Begrotingsaanpassing 2019

Dossier

Aanpassing van de begroting 2019

De Vlaamse Regering houdt minstens en keer per jaar een begrotingscontrole. Ze dient dan ontwerpen van aanpassingen op de begrotingsdecreten (middelen en uitgaven) van het lopende jaar in bij het Vlaams Parlement. De controle gebeurt op basis van de

Dossier

Woonbonus

De Vlaamse Regering heeft vanaf 1 januari 2015 de maatregel aangepast dat u minder belastingen tijdens de looptijd van een woonlening betaalt. Dat kan als het gaat over een hypothecaire lening voor uw enige en eigen woning.

Vlaams Parlement in beeld

(Her)bekijk de commissievergaderingen(Her)bekijk de commissievergaderingen

Ook te (her)bekijken via de agenda en de pagina's van de commissies.

(Her)bekijk op vlaamsparlement.tv(Her)bekijk op vlaamsparlement.tv

(Her)bekijk ook via de kanalen 42 (Telenet), 80 (Orange) en 175 (Proximus TV)