Het parlement in coronatijden

Het Vlaams Parlement werkt verder, ook in voortdurende coronatijden. Er zijn enkele aanpassingen doorgevoerd om de parlementaire werking coronabestendig te maken.

Lees hier meer over het parlement in coronatijden  

Het verleden van Vlaanderen en het Vlaams Parlement

In de media verschenen de voorbije dagen een paar artikels over een speciaal nummer van het maandblad Newsweek, naar aanleiding van de vijftigste verjaardag van het Vlaams Parlement. Daarin zou sprake zijn van de  ‘vermeende’ verheerlijking van een aantal Vlaamse figuren die tijdens de Tweede Wereldoorlog met de Duitse bezetter collaboreerden.

De inhoudelijke verantwoordelijkheid voor het bewuste nummer ligt bij de redactie van Newsweek. Maar het Vlaams Parlement betreurt de opschudding die daarover ontstaan is, vooral omdat de verwarring hoofdzakelijk te wijten is aan een tendentieus en historisch onjuist artikel in een Vlaamse krant.

Het bewuste jubileumnummer van Newsweek bevat verschillende artikels en foto’s over het Vlaams Parlement vroeger en nu, een interview met de voorzitter van het Vlaams Parlement, een kennismaking met een aantal jonge parlementsleden en verschillende historisch interessante en genuanceerde artikels over de geschiedenis van het Vlaams Parlement sinds zijn ontstaan, maar ook over de Vlaamse emancipatie voor 1971.

In dat laatste artikel dat geschreven werd door professor en historicus Bruno De Wever (UGent), met medewerking van professor Emmanuel Gerard (KU Leuven) en historica Petra Gunst, staat ook een stuk over de Vlaamse collaboratie, waarin die donkere bladzijde uit de Vlaamse geschiedenis zeer kritisch en wetenschappelijk benaderd, maar ook veroordeeld wordt. Dat geldt ook voor de twee collaborateurs die in het verhaal opduiken: August Borms en Staf De Clercq. Er is nergens sprake van een eregalerij of een lijst met grote of verdienstelijke Vlamingen, waarin beide figuren een plaats hebben. Hun duister verleden wordt nergens verheerlijkt of geminimaliseerd. Ze  zijn opgenomen in een lijst met Vlaamse koppen die de emancipatie van een volk vorm geven, omdat emancipatie wordt bepaald door positieve, maar helaas ook door negatieve ervaringen. Het zou van geschiedvervalsing getuigen om deze minder fraaie kanten en figuren dood te zwijgen en niks te schrijven over hun verwerpelijke daden. Een volwassen parlement moet het verleden recht in de ogen durven kijken en zich bewust blijven van de fouten uit het verleden om erover te waken dat ze in de toekomst vermeden kunnen worden.

Wie meer interesse heeft in het Vlaamse verleden kan altijd terecht in het Bezoekerscentrum (momenteel wegens coronamaatregelen gesloten) van het Vlaams Parlement. Dat huisvest een permanente tentoonstelling, waar iedereen kennis kan maken met de werking van het Vlaams Parlement en de geschiedenis van Vlaanderen.

Agenda

Actueel

coronavirus

Dossier

Corona

In dit dossier worden de parlementaire documenten in verband met het Vlaamse coronabeleid samengebracht en verwijzingen naar bijkomende informatie opgenomen.

Dossier

Gezondheid

Met zijn Gezondheidsbeleid stuurt de Vlaamse Overheid de werking van de ziekenhuizen, verpleeginstellingen, psychiatrische inrichtingen enz. Verder regelt de Vlaamse Overheid ook de preventieve gezondheidszorg.

Dossier

Begroting 2021

Dit dossier bevat alle informatie over de documenten van de begroting 2021, hoe het parlement de begroting behandelt en wat de meest recente evoluties van de begrotingsbesprekingen.zijn. Op deze pagina staan ook de beleidsintenties2020-2021 van de

Vlaams Parlement in beeld

(Her)bekijk de commissievergaderingen(Her)bekijk de commissievergaderingen

Ook te (her)bekijken via de agenda en de pagina's van de commissies.

(Her)bekijk op vlaamsparlement.tv(Her)bekijk op vlaamsparlement.tv

(Her)bekijk ook via de kanalen 42 (Telenet), 80 (Orange) en 175 (Proximus TV)

Wie zit waar in het Vlaams Parlement?

35
zetels
23
zetels
19
zetels
16
zetels
14
zetels
13
zetels
4
zetels