volgende
Plenaire vergadering

woensdag 22 april 2015, 14.00u

Actuele vragen

Tijdens het wekelijkse vragenuur kunnen de Vlaamse volksvertegenwoordigers de Vlaamse Regering ondervragen over de politieke actualiteit. Een actuele vraag kan worden ingediend tot enkele uren vóór de aanvang van de plenaire vergadering. Dit laat de parlementsleden toe kort op de bal te spelen. Het aantal actuele vragen per fractie is beperkt en evenredig verdeeld volgens de grootte van de politieke fracties. Als er een actualiteitsdebat op de agenda staat wordt het aantal actuele vragen beperkt tot 1 per fractie.

Uitvoering zesde staatshervorming inzake beleidsdomein Werk en Sociale Economie

Het ontwerp van decreet houdende de implementatie van de zesde staatshervorming en houdende diverse bepalingen inzake het beleidsdomein Werk en Sociale Economie wordt toegevoegd aan de plenaire agenda van 22/04/15. De bepalingen inzake controle, handhaving en sanctionering moeten in werking treden op 1 mei 2015, evenals de bepalingen inzake erkenning van PWA-vzw's.

Wijziging Kunstendecreet

Op de plenaire agenda tevens een voorstel tot wijziging van het Kunstendecreet van 13 december 2013. Het betreft een veelal technische correctie van een aantal onvolmaaktheden in het bestaande Kunstendecreet die achteraf aan het licht zijn gekomen en problemen kunnen veroorzaken in de uitvoering en procedures. In sommige gevallen gaat het om louter taalkundige of legistieke correcties, in andere gevallen om procedurekwesties, onder andere in verband met de organisatie van het verhaalrecht. De plenaire vergadering bespreekt het voorstel van wijzigingsdecreet en houdt er de eindstemming over.

volgende
Commissievergaderingen

dinsdag 21 april 2015, 13.30u
Vlaamse overheidsinvesteringen: alternatieve financiering
dinsdag 21 april 2015, 14.00u
Stadsmonitor 2014 en Vlaams Stedenbeleid: de burgemeesters doen hun zeg
dinsdag 21 april 2015, 14.00u
Integrale Jeugdhulp: mensen uit de praktijk en de administratie lichten toe
dinsdag 21 april 2015, 14.00u
Voortgangsrapport Mestbank 2014
woensdag 22 april 2015, 9.30u
Koppels in woonzorgcentra: partner ook welkom?

Nieuws

screenshot homepage lancering website
vrijdag 3 april 2015
Vanaf 3 april zit www.vlaamsparlement.be in een volledig nieuwe verpakking mét vernieuwde inhoud. Transparant, toegankelijk, open en sociaal zijn de sleutelwoorden. Een bijzonder onderdeel is het Youtube-kanaal van het Vlaams Parlement.