U bent hier

Loopbaan binnen het Vlaams Parlement

Fracties
 • Open Vld (situatie op 26 mei 2019)
 • Open Vld (25 mei 2014 - 25 mei 2019)
 • Open Vld (7 juni 2009 - 24 mei 2014)
Vlaams volksvertegenwoordiger Kieskring Oost-Vlaanderen (situatie op 26 mei 2019)
 • Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme (plaatsvervangend lid situatie op 9 oktober 2019)
 • Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed (plaatsvervangend lid situatie op 9 oktober 2019)
 • Commissie voor Onderwijs (vast lid situatie op 9 oktober 2019)
Vlaams volksvertegenwoordiger Kieskring Oost-Vlaanderen (25 mei 2014 - 25 mei 2019)
 • Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed (plaatsvervangend lid 24 september 2014 - 25 mei 2019)
 • Commissie voor Onderwijs (plaatsvervangend lid 24 september 2014 - 25 mei 2019)
 • Commissie voor Alternatieve Financiering van Overheidsinvesteringen (plaatsvervangend lid 28 september 2016 - 25 mei 2019)
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media (vast lid 24 september 2014 - 25 mei 2019)
Vlaams volksvertegenwoordiger Kieskring Oost-Vlaanderen (7 juni 2009 - 24 mei 2014)
 • Opvolgingsommissie Versnelling Maatschappelijk Belangrijke Investeringsprojecten (plaatsvervangend lid 22 november 2010 - 24 mei 2014)
 • Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking (plaatsvervangend lid 5 oktober 2011 - 24 mei 2014)
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media (vast lid 28 september 2009 - 24 mei 2014)
 • Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken (plaatsvervangend lid 28 september 2009 - 4 oktober 2011)
 • Commissie ad hoc Versnelling Maatschappelijk Belangrijke Investeringsprojecten (plaatsvervangend lid 25 november 2009 - 3 maart 2010)

Parlementair werk

Recente vragen

Verslag - Commissie voor Onderwijs - donderdag 17 september 2020 16.28u

Vraag om uitleg van Jean-Jacques De Gucht aan Ben Weyts, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand, over de open brief van captains of industry met de vraag om meer STEM in het secundair onderwijs

Vraag om uitleg van Jean-Jacques De Gucht aan Ben Weyts, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand, over het advies van de Vlor en de SERV over de eindtermen in de tweede en derde graad van het secundair onderwijs

Vraag om uitleg van Elisabeth Meuleman aan Ben Weyts, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand, over de adviezen van de SERV en Vlor over de nieuwe eindtermen voor de tweede en derde graad secundair onderwijs

Vraag om uitleg van Koen Daniëls aan Ben Weyts, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand, over de nieuwe eindtermen voor de tweede en derde graad van het secundair onderwijs

Vraag om uitleg van Jo Brouns aan Ben Weyts, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand, over het gemeenschappelijke advies van de VLOR en de SERV over het voorontwerp van decreet over de onderwijsdoelen voor de tweede en derde graad van het secundair onderwijs

Vraag om uitleg van Arnout Coel aan Ben Weyts, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand, over de conceptnota voor het STEM-actieplan 2020-2030

Meer informatie

Geboren te München (Duitsland) op 9 december 1983
Politieke loopbaan (buiten het Vlaams Parlement)
Lokale mandaten
 • gemeenteraadslid Aalst (situatie op 2 januari 2013)
 • schepen Aalst (situatie op 7 januari 2019)
Federale mandaten
 • deelstaatsenator (3 juli 2014 - 31 december 2018)
 • gemeenschapssenator (10 januari 2013 - 24 mei 2014)
 • gemeenschapssenator (16 juli 2009 - 12 juli 2010)
 • rechtstreeks verkozen senator (10 juni 2007 - 29 juni 2009)
 • fractievoorzitter in de Senaat (17 juli 2014 - 31 december 2018)
Diploma's
 • master culturele agogiek, Vrije Universiteit Brussel (2007)
 • aggregaat, Vrije Universiteit Brussel (2007)