Back to overview

Kinderrechtencommissariaat

Simple statement

Het Vlaams Kinderrechtencommissariaat waakt over een goede naleving en toepassing van kinderrechten in Vlaanderen. Het is opgericht door het Vlaams Parlement en heeft een dubbele werking:

  • Via de klachtenlijn kan iedereen vragen stellen over kinderrechten en schendingen ervan melden. 
  • Het Kinderrechtencommissariaat verleent advies aan het Vlaams Parlement. De kinderrechtencommissaris maakt ook jaarlijks een verslag met voorstellen en aanbevelingen.

Zie ook: website van het Kinderrechtencommissariaat

Back to overview
Scroll to top